Terug naar Kennisbank

Moet je als werkgever instemmen met een thuiswerkverzoek van de werknemer?

Toen begin 2020 het advies vanuit het kabinet kwam om thuis te werken, is het aantal ‘thuiswerkers’ hard gestegen.

1. Thuiswerken: meewerken wel of niet verplicht?

Het is een steeds wisselend advies vanuit de overheid. Het ene moment wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken en als de besmettingscijfers het weer toelaten, komt dat advies te vervallen.

Als werkgever doe je er goed aan om daarin wel mee te bewegen. Het is erg belangrijk om contact te houden met de thuiswerkende werknemers. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen burn-outklachten heeft als gevolg van de coronamaatregelen. Doordat er een bepaalde afstand is ontstaan door het thuiswerken, is een goede communicatie met de werknemer belangrijk. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en zou je een eventuele ziekmelding kunnen voorkomen door signalen vroegtijdig op te merken.

Het kan ook zo zijn dat de werknemer het thuiswerken wel erg fijn vindt. Er is geen wetgeving die een werknemer een hard recht voor thuiswerken geeft. Wel kan een werknemer op basis van de Wet flexibel werken een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsplaats. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet het verzoek ten minste twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk worden ingediend. Als werkgever moet je dit verzoek overwegen en de werknemer schriftelijk meedelen of je hier mee akkoord gaat. Je moet het verzoek overwegen, maar bent niet verplicht om aan het verzoek gehoor te geven. Ook zonder zwaarwegend belang mag je het verzoek binnen een maand (gemotiveerd!) weigeren.

Sinds 1 januari 2022 is er een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. Lees hier de uitleg ervan.


2. Ik wil dat mijn werknemer deels op het werk blijft komen, kan dat?

Als je (om welke reden dan ook) graag wilt dat werknemers op het werk blijven komen, kan dat. Zorg dan wel dat een veilige werkomgeving is gewaarborgd. Als je kunt aantonen dat daarvoor voldoende maatregelen zijn genomen, kan een werknemer niet weigeren om naar het werk te komen. Het kan verstandig zijn om aan te geven waarom je graag wilt dat de werknemer naar het werk komt. De kans op begrip vanuit de werknemer is dan groter.


3. Is er een ‘verworven recht’ op thuiswerken ontstaan?

Omdat er geen hard recht is op thuiswerken, is zelfs een gegeven thuiswerkdag niet meteen een verworven recht. Als je de werknemer een vaste thuiswerkdag hebt gegeven, dan kun je dit weer intrekken als daarbij een groot belang is. Ook als thuiswerken geen dringend advies meer is, geldt: ga hierbij vooral in overleg met de werknemer. Doe een redelijk voorstel en zoek naar alternatieven, als een werknemer graag thuis wil blijven werken. Je kunt bijvoorbeeld het aantal thuiswerkdagen maximeren of tijdelijk een thuiswerkdag afspreken en dit jaarlijks evalueren.

Zie ook het Model thuiswerkovereenkomst.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu