Terug naar Kennisbank

Verklaring gezamenlijke bonden op Eindrapport “Ruimte voor Woord en Geest”

Gepubliceerd op 2024-06-10

Op 7 juni heeft de Protestante kerk het eindrapport “Ruimte voor Woord en Geest” voor de inrichting van het werk in de kerk gepubliceerd. CNV, BNP en RMU hebben het proces van totstandkoming van dit rapport met veel aandacht gevolgd. Als gezamenlijke bonden hebben wij enorme waardering voor het werk dat de verschillende werk- en projectgroepen hebben geleverd om tot dit rapport te komen. Wij beseffen ten volle dat het om een gecompliceerd proces gaat. Het inrichten van een duurzame toekomst voor werkers in de kerk blijkt geen gemakkelijke opgave.

Vanuit de denkrichting van vorige rapporten zien wij dat er in het rapport “Ruimte voor Woord en Geest" uitgangspunten zijn geformuleerd die in de praktijk tot verbeteringen kunnen leiden. Zo constateren wij voor kerkelijk werkers (met name “pastors”) mogelijkheden tot een verbeterde rechtspositie en ontwikkelingsmogelijkheden. En ook verbeteringen voor wat betreft preekconsent en sacramentele bevoegdheden. Daarnaast is het, gezien de huidige praktijk, logisch om vanuit de beroepsprofielen kerkelijk specialist, pastor en predikant te denken.

De denkrichting en uitgangspunten zijn in het rapport neergelegd. CNV, BNP en RMU moeten echter ook constateren dat wij dit rapport nog niet concreet genoeg vinden. In eerdere verklaringen hebben wij altijd gepleit voor een helder onderscheid tussen de profielen op grond van duidelijk geformuleerde verschillen. Dit onderscheid is met name van belang waar het gaat om de complexiteit van de “context” en van “kennis en vaardigheden”

De indicatoren voor de context van de diverse profielen behoeven meer uitleg en uitwerking, zodat helder wordt welke werker waarvoor gekwalificeerd is. Voorts moeten de ideeën over samenwerking, de consequenties voor gemeenten (minder autonomie) en voor consulent en classes (rol- en taakverzwaring) verder worden doordacht. Het blijft nu helaas bij een denkrichting die noopt tot verdere uitwerking.

Wij zien dat het rapport nog niet toe is aan een besluit. Dit rapport is geen eindrapport. Als gezamenlijke bonden roepen wij op tot een concretere uitwerking. De werkers in de kerk verdienen dit. En gemeenten en classes evengoed. Pas dan kan de synode om instemming worden gevraagd.

Gezien genoemde bezwaren zijn wij graag bereid tot een gesprek met het moderamen van de synode om onze zorgen toe te lichten. En indien gewenst werken wij graag mee om te komen tot de noodzakelijke aan- en invulling. Om zo te komen tot een voldragen eindrapport. Het lijkt ons wel waardevol tijdens de synode te peilen of de uitgangspunten en de denkrichting instemming krijgen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu