Terug naar Kennisbank

Uitbreiding compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long covid

Gepubliceerd op 2024-06-06

Vorig jaar konden zorgmedewerkers die arbeidsongeschikt raakten door long covid, voor het eerst compensatie aanvragen. Door de strikte voorwaarden kwam toen slechts een klein aantal mensen in aanmerking voor de vergoeding.

Er volgt nu een tweede ronde, waarin ook de voorwaarden aangepast zijn:

  • De vergoeding gaat omhoog van € 15.000 naar € 24.010. De groep zorgmedewerkers die de eerste compensatie al heeft gehad, krijgt een aanvulling van € 9.010. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen en krijgen vanzelf bericht.
  • Ook medewerkers die in de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 ziek zijn geworden, komen nu in aanmerking voor de compensatie. Tijdens de eerste ronde waren dat alleen medewerkers die in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020 waren uitgevallen.

Het ministerie van VWS is op dit moment bezig de regeling aan te passen. Voor de zomer wordt duidelijk wanneer en hoe zorgmedewerkers de tegemoetkoming kunnen aanvragen. Als RMU blijven we dit uiteraard volgen. U kunt in de tussentijd al wel vast documenten verzamelen die u nodig hebt voor de aanvraag. Denk aan:

  1. Bewijs van het dienstverband;
  2. Gewaarmerkt verzekeringsbericht van het UWV;
  3. Kopie van de WIA-belissing;
  4. Medisch onderzoeksverslag.

Soms zijn er nog aanvullende documenten nodig, bijvoorbeeld een verklaring van uw zorgaanbieder. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de compensatie of komt u er niet uit met het verzamelen van de benodigde documenten? Neem dan contact met ons op om te kijken of wij u kunnen helpen.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu