Terug naar Kennisbank

Energie prijsplafond voor ondernemers

Gepubliceerd op 2022-10-20

De stijgende energieprijzen domineren het nieuws nog dagelijks. Na het energie prijsplafond voor huishoudens is er nu ook regeling voor het grootste deel van het midden- en kleinbedrijf. Hoe ziet deze regeling er op hoofdlijnen uit?  
 
In de eerste plaats is er - net als voor huishoudens - sprake van een zogenaamd energie prijsplafond. Vanaf 1 januari 2023 betalen ondernemers een maximaal tarief (plafond) voor gas en elektriciteit. Voor gas is dat plafond vastgesteld op € 1,45 per m³ (tot een verbruik van 1.200 m³), voor elektriciteit € 0,40 per kWh (tot een verbruik van 2.900 kWh). Voor het verbruik boven de hiervoor genoemde hoeveelheden betalen ondernemers de (hogere) marktprijs. Deze regeling geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023 en geldt alleen voor ondernemers die minder dan 5.000 m³ gas of 50.000 kWh verbruiken. 
 
Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) 
Voor ondernemers die meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 kWh verbruiken en bij wie minimaal 12,5 % van de omzet bestaat uit energiekosten,is er een aparte regeling, de zogenaamde Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgen ondernemers een deel van de verhoging van de energieprijzen vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van een drempelprijs van € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Dat wat ondernemers boven deze tarieven betalen, krijgen ze voor de helft vergoed met een maximumbedrag van € 160.000,-.  
 
Naast de voorwaarden die al genoemd zijn, gelden er ook nog een aantal andere voorwaarden: 

  • Minder dan 250 werknemers in dienst én een maximale jaaromzet van € 50 miljoen (en/of) een jaarbalans van € 43 miljoen.  

  • De onderneming moet zijn ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. 

De TEK geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De regeling kan nog niet worden aangevraagd; dit wordt waarschijnlijk pas in het 2e kwartaal van 2023 mogelijk. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu