Terug naar Kennisbank

IT-security awareness

Gepubliceerd op 2022-10-20

De toenemende digitalisering van de wereld van vandaag brengt grote voordelen met zich mee, zoals meer efficiëntie en de mogelijkheid om vanuit huis te werken. De groeiende afhankelijkheid van internet heeft echter ook een keerzijde. De veranderende bedreigingen voor ondernemingen is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd door de opkomst van nieuwe cyberrisico's.

Uitval van cruciale IT-systemen, een onbereikbare website of het verlies van toegang tot je data. Je moet er niet aan denken, want het heeft grote gevolgen voor de continuïteit van je bedrijfsvoering én het imago van je bedrijf.

Dit vereist dat de aandacht voor cybersecurity verlegd moet worden van een uitsluitend technisch perspectief naar een groeiende focus op de menselijke factor. Veiligheid dient een integraal onderdeel te zijn van de organisatie en haar medewerkers.

91% van de aanvallen begint met het sturen van een phishing e-mail

Waarom zijn medewerkers doelwit? Ze hebben toegang tot ICT-middelen, interessante bedrijfsinformatie en het bedrijfsnetwerk. Wees je er van bewust dat medewerkers kwetsbaar zijn omdat zij bijna altijd online (op het werk, thuis en via onze smartphone) zijn. 91% van de aanvallen begint met het sturen van een phishing e-mail. Hackers maken gebruik van gewone menselijke eigenschappen. Maar als medewerkers niet op de hoogte zijn van de risico’s waaraan ze blootstaan, onveilig gedrag vertonen en soms de risico’s onderschatten, dan maakt hen dat heel erg kwetsbaar.

Het is van belang dat je een security-gerichte cultuur binnen jouw onderneming creëert, zodat de medewerkers het gevaar van phishing kennen en niet zomaar overal op klikken. Veilig gebruik maken van (sterke) wachtwoorden. Het belang begrijpen van het veilig omgaan met ICT-middelen. Weten waar gegevens veilig opgeslagen kunnen worden. Vertrouwelijke en gevoelige gegevens niet met ongeautoriseerde personen delen. Het bestaan weten van de AVG en wat dit betekent. Weten waar een security- of privacy-incident gemeld moet worden en de mogelijke gevolgen van ongepast gedrag op social media kennen.

Zo’n cultuur zal er toe bijdragen dat medewerkers een sterke menselijke firewall vormen in plaats van de zwakste schakel in het huidige cyberlandschap. Bent u ZZP-er? Dan kunt u sommige adviezen welllicht voor uzelf toepassen. Vragen hierover? Neemt gerust contact met ons op.

 

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu