Terug naar Kennisbank

Ledenraadpleging belangrijk bij cao-onderhandelingen

Gepubliceerd op 2022-12-29

Deze week wordt er door RMU-leden gestemd over het eindbod van de cao-onderhandelingen voor de sector Groothandel Groente & Fruit en ook voor de Retail non-food-sector.

‘Als christelijke vakorganisatie zijn wij betrokken bij de onderhandelingen voor goede arbeidsvoorwaarden, het afsluiten van cao’s en sociale plannen.’ Dit werk wordt vooral gedaan door medewerkers van de collectieve belangenbehartiging. Onderhandelaar Bart van Dam (35) is een van hen. Vol enthousiasme vertelt hij in het nieuwe RMU-magazine Visie '23 wat zijn werk voor ‘zijn’ leden inhoudt.

JE BENT ONDERHANDELAAR BIJ DE RMU. WAAROVER ONDERHANDEL JE EIGENLIJK?

Bart: ‘Ik onderhandel met werkgevers over goede arbeidsvoorwaarden voor onze leden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verlofregelingen. Ook bij een reorganisatie kan de RMU veel betekenen voor werknemers. Als wij op de hoogte worden gesteld van een reorganisatie, dan schuiven we waar mogelijk aan bij de onderhandelingen voor een sociaal plan. Wij krijgen deze signalen bijvoorbeeld via onze leden, maar het kan ook dat wij door een advocaat of bemiddelaar op de hoogte worden gesteld. Bij gemeenten vervullen we met name de rol als adviseur over arbeidsvoorwaarden in de lokale overleggen.'

‘Niet alleen procenten maar ook centen'

WAT HEB JIJ NODIG OM DIE BELANGEN GOED TE KUNNEN BEHARTIGEN?

‘Wij werken voor de leden en willen ook graag echt hun belangen behartigen. Dan moeten we wel weten waar hun behoeften liggen. Daarom wordt ook altijd een enquête uitgezet als er weer nieuwe cao-onderhandelingen plaatsvinden, maar ook als er een sociaal plan afgesloten wordt. Uiteraard krijgen de leden de mogelijkheid om voor of tegen het uiteindelijke onderhandelingsresultaat te stemmen. Alle ideeën van leden zijn welkom. Ik wil leden daarom ook oproepen gewoon contact met ons op te nemen en hun stem niet ongehoord te laten.’

Wilt u meer weten over deze onderhandelingen of hebt u een vraag over uw cao? Neem contact met ons op!

Wilt u het hele interview met Bart over onderhandelingstafels, koopkracht en loonwensen lezen in de Visie '23? Vraag'm aan via info@rmu.nu.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu