Terug naar Kennisbank

Melkveehouder in turbulente samenleving

Gepubliceerd op 2022-05-19

Je denkt er niet bij na als je een glas melk leeg drinkt. Maar wat gebeurt er allemaal om zo’n glas op tafel te krijgen? Sommigen weten amper dat een koe de melk levert die ze dagelijks drinken. Hoe ver is een deel van onze samenleving vervreemd geraakt van de trots van onze economie. De wereld om ons heen verandert.

Er is landbouwgrond nodig voor de bouw van extra woningen. We willen landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen. We willen meer natuurgebieden, meer recreatiegebieden. Dan hebben we nog het stikstofprobleem waarbij het kabinet de veestapel fors wil laten inkrimpen. Je zou als melkveehouder het bijltje er toch bij neer gooien.

Hoewel het schokkend is dat onze veestapel over 10 jaar met 30% moet zijn afgenomen, weten we ook dat het aantal melkveebedrijven nu al jaarlijks met zo’n 3% per jaar afneemt.

In 2030 moet 50% stikstofreductie behaald zijn. Het kabinet kiest daarbij voor een gebiedsgerichte aanpak. Door opkoop, extensivering, innovatie, legalisering en verplaatsing moeten de doelen worden gerealiseerd. Zoveel mogelijk op vrijwillige basis, maar gedwongen opkoop wordt ook niet uitgesloten.

De Wageningen Universiteit onderzocht meerdere jaren een groep intensieve melkveehouders. Gebleken is dat de top van de melkveebedrijven door het maken van slimme keuzes en goed management hoopvolle cijfers opleverde. Deze bedrijven behaalden naast een goede bruto winst ook de beoogde vermindering van het stikstofoverschot.

De afstand tussen deze top van bedrijven en de doorsnee bedrijven wordt groter. Een hogere melkprijs is dan ook meer dan welkom, zou je denken. Maar de kosten lopen ook op. Dit doet de hoop op ruimte voor extra’s, zoals investeringen en het wegwerken van eerder opgelopen tekorten, te niet.

Hoewel de meeste melkveebedrijven zich niet tot de bovengenoemde top bedrijven kunnen rekenen, zullen zij ingrijpende keuzes moeten maken. Dat is niet eenvoudig. Begeleiding door deskundigen is hierin onontbeerlijk. De RMU wil hierin zo mogelijk graag faciliteren door leden bij elkaar te brengen. Laat het ons weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu