Terug naar Kennisbank

Menno Aman - Adviseur Ondernemers RMU

Gepubliceerd op 2022-02-23

Sinds kort ben ik werkzaam als adviseur ondernemers.

Zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar zijn, is wat we willen. Ik besef mij dat het voor u belangrijk is dat u gezien en gehoord wordt. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren door u te ontmoeten. Dit kan door bij u aan tafel te schuiven, maar ook tijdens andere ontmoetingen en netwerkbijeenkomsten, die we weer hopen te organiseren.

Ik wil graag de banden weer aanhalen. Mogelijk hebt u het contact met de RMU in de afgelopen periode gemist. Laat het mij weten! Mocht u met een vraag zitten van juridische, arbeidsrechtelijke of bedrijfskundige aard, neemt u dan gerust contact met mij op.

In mijn arbeidsverleden heeft het werken bij de Rabobank een grote plaats ingenomen. Vele jaren was ik werkzaam binnen de zakelijke dienstverlening, waardoor ik met vele facetten van het ondernemer zijn te maken heb gehad. De grote reorganisaties in de financiële sector die duizenden medewerkers overbodig maakte, bood mij mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid, wat een belangrijke plaats in mijn leven inneemt, te versterken.

Dit leidde mij naar Stichting Ontmoeting, die vastgelopen mensen ondersteunt om hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Als relatiemanager onderhield ik het contact met ondernemers die dit belangrijke werk steunen.

Hoe mooi is het dan, alles overziend, als dit alles min of meer samenkomt in de rol die ik nu vervul binnen de RMU. Maatschappelijk betrokken door samen te werken. Want dit is mij duidelijk geworden: Samen werkt beter!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu