Terug naar Kennisbank

Belastingvrije thuiswerkvergoeding 2022

 

Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk om een thuiswerkvergoeding te betalen. Dit valt binnen de gerichte vrijstelling en is maximaal EUR 2,- per thuisgewerkte dag. De onbelaste reiskostenvergoeding blijft ook bestaan.

Als werkgever kun je één van beide toekennen. Werkt een werknemer bijvoorbeeld 2 dagen thuis en 3 dagen op kantoor. Dan kun je 2 dagen de thuiswerkvergoeding betalen en 3 dagen de reiskostenvergoeding. Als een werknemer een gedeelte van de dag thuiswerkt en daarna naar kantoor komt, dan dient of de thuiswerkvergoeding betaalt te worden of de reiskostenvergoeding. Het kan dus niet beide.

Het is geen verplichting om een thuiswerk of reiskostenvergoeding te betalen. Het is afhankelijk wat er in de cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst is afgesproken. Ook een thuiswerkovereenkomst is niet verplicht. Als (gedeeltelijk) thuiswerken structureel wordt, dan is het wel verstandig om e.e.a vast te leggen in een overeenkomst of een thuiswerkbeleid. Op deze manier weet iedereen wat er verwacht wordt m.b.t thuiswerken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu