Terug naar Kennisbank

Stakingen: wat vindt de RMU?

Gepubliceerd op 2023-02-07

In het OV, in de ziekenhuizen, bij de vuilophaaldiensten; er wordt op dit moment veel gestaakt in Nederland. Waarom besluiten werknemers te gaan staken? En wat vindt de RMU daar eigenlijk van? 

Waarom deze stakingen?

Tot staken wordt overgegaan als de vakbonden en de werkgever niet tot een nieuwe cao kunnen komen. Zowel de bonden als de werkgever doen voorstellen over wat er in de cao moet komen te staan. Soms liggen die voorstellen ver uit elkaar. Daarom wordt er over een cao onderhandeld, om op die manier min of meer op een lijn uit te komen. In dit geval zijn de onderhandelingen mislukt, de werkgever en de vakbonden komen niet tot een resultaat dat beiden tevreden stelt. Het percentage salarisverhoging dat de werkgever heeft voorgesteld, is volgens de vakbonden te laag. Om toch een doorbraak te forceren, roepen de vakbonden op tot een staking, ofwel: het neerleggen van het werk. Daarom rijden er bepaalde dagen veel trams, bussen en treinen niet en wordt het vuil niet opgehaald.

Wat gebeurt er als er geen nieuwe cao wordt afgesloten?

Dat is erg nadelig voor de werknemers. Ze krijgen dan geen salarisverhoging en doen hun werk nog onder de oude cao. Het is niet wenselijk als er geen nieuwe cao wordt afgesloten, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Wat vindt de RMU van stakingen?

Voor de RMU is de vraag of staken loont niet de belangrijkste vraag. De RMU neemt een principieel standpunt in, helemaal los van vraag of staken werkt of niet. Staken kan op de korte termijn effect hebben, maar desondanks is staken voor de RMU daarmee niet gerechtvaardigd. Staken staat lijnrecht tegenover de zaken waar de vakorganisatie RMU voor wil staan en de doelen die de RMU voor ogen heeft:

• De eer van God door Hem gehoorzaam te zijn in Zijn leefregels

• Het heil van onze naaste; om het goede voor de ander te bevorderen

• De voorziening in ons levensonderhoud

• De opdracht de aarde volgens Gods gebod te bouwen en te bewaren

Door te staken, dienen we deze doelen niet. Bijbels gezien is er sprake van een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. Staken doorbreekt deze relaties, is contractbreuk en alleen daarom al af te wijzen. We staan op tegen God en tegen de naaste die over ons is gesteld. En daarom stelt de RMU tegenover het conflictmodel, het harmoniemodel. Een model waarin partijen met een tegengesteld belang juist een conflict proberen te voorkomen door overleg en samenwerking, door te investeren in de relatie. Vanuit de overtuiging dat een conflict uiteindelijk meer kwaad dan goed doet. Staken stopt een keer, praten niet!

Maar wat is dan volgens de RMU wel goed om te doen in plaats van staken?

De RMU bepleit dus vooral het goede gesprek, in plaats van staken. Verder ziet de RMU niet veel heil in de hoge percentages loonsverhoging die worden voorgesteld. Er ontstaat namelijk op die manier een risico op een loon-prijsspiraal. Doordat de lonen hoger worden, stijgen ook de prijzen (om de hogere lonen te betalen). Op die manier ben je als werknemer al snel weer terug bij af. Tegelijkertijd leven we momenteel in bijzondere omstandigheden. Door de hoge inflatie en energierekening, komen veel mensen financieel in de knel. De RMU bepleit daarom dit jaar een loonsverhoging in de vorm van een vast bedrag te geven, in plaats van in een percentage. Op die manier groeien de lage inkomens harder dan de hoge. En dat is volgens de RMU een christelijk principe: draag elkaars lasten.


Heb je vragen over stakingen of over de cao die in jouw branche van toepassing is? Neem contact met ons op! Stuur een mail, een chatbericht of bel ons.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu