Terug naar Kennisbank

PERSBERICHT - Ieder ervaart een stukje pijn van de huidige koopkrachtcrisis

Gepubliceerd op 2022-09-20

Nog nooit heeft de koopkracht in Nederland zo onder druk gestaan als in de laatste maanden. De inflatie is gierend hoog en veel gezinnen zullen, als de omstandigheden niet veranderen, in grote financiële problemen komen. De RMU is positief over de koopkrachtondersteunende maatregelen die het kabinet neemt. Ze zijn een begin, want er zijn meer maatregelen nodig om te voorkomen dat bijna anderhalf miljoen landgenoten onder de armoedegrens raken en bijna tien procent van de kinderen zal opgroeien in een gezin onder de armoedegrens. Met name de verhoging van het minimumloon met tien procent is een belangrijke stap in de inkomensondersteuning: een grote groep werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden heeft hier direct baat bij. Dat geldt ook voor het verlagen van het belastingtarief van de eerste schijf. Maar het neemt niet alle zorgen weg. Los van de vraag of de inkomensondersteuning voldoende blijkt te zijn, is een grote zorg: hoe bereiken we dat een groot deel van de middeninkomens genoeg ondersteund wordt? Zij vormen het leeuwendeel van de consumptieve bestedingen en zijn daarmee dus een cruciale factor in onze economie.


Ieder moet een flink deel bijdragen

Het kan niet anders dan dat iedereen een stukje pijn van de huidige koopkrachtcrisis draagt. Ook werkgevers en werknemers. Dat de lonen zullen stijgen als gevolg van de inflatie is onvermijdelijk en er zijn sectoren waarin een bovengemiddelde loonstijging voor groepen ondernemers heel zwaar zal vallen: die komt boven op de verhoging van het minimumloon en bovenop de plannen om de winstbelasting te verhogen. Anderzijds zullen werknemers nooit de volledige inflatie in hun loonstijging gecompenseerd kunnen krijgen. Dat zou onbetaalbaar worden en zal leiden tot een loon-prijsspiraal die uiteindelijk onze economie zal bedreigen. En de grootste aanjager van de inflatie is de prijs van energie. Dat probleem laat zich niet aan de CAO-tafel oplossen. Hier is de overheid aan zet voor haar bijdrage. En met de huidige plannen lijkt de overheid die handschoen op te pakken. Het is belangrijk om de effecten van alle maatregelen te blijven volgen en waar nodig bij te stellen.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu