Terug naar Kennisbank

Ziek en vakantie

Gepubliceerd op 2023-07-20

Hoe zit het eigenlijk als je ziek bent en je wilt toch graag op vakantie? Of als je op vakantie ziek wordt? En hoe is het geregeld met het salaris als je vakantiedagen opneemt tijdens ziekte? Zomaar wat vragen die op kunnen komen in deze periode. Op een paar van die vragen willen we graag een antwoord geven.

Mag je op vakantie als je ziek bent?

De hoofdregel: ook een zieke werknemer mag op vakantie. Als werknemer kun je hiervoor het beste eerst even het verzuimreglement checken, als dat er is. Het is, met of zonder reglement, altijd goed om de vakantie vooraf te overleggen met de werkgever. Dat maakt de kans kleiner dat er achteraf discussie over komt. Twijfelt de werkgever of het verstandig is dat je op vakantie gaat, dan hij de bedrijfsarts om advies vragen. Je kunt het als werknemer natuurlijk ook zelf bespreken met de bedrijfsarts.

Sommige werkgevers stimuleren het om vakantiedagen op te nemen tijdens ziekte. Dat kan verkeerd overkomen bij werknemers, maar gebeurt vaak om twee redenen. De eerste reden is dat het ook voor een zieke werknemer fijn is om even geen verplichtingen te hebben. Niet naar de bedrijfsarts, geen halve dagen werken en geen gesprekken met de casemanager of de werkgever. De tweede reden is dat een zieke werknemer ook vakantiedagen opbouwt. Juist omdat het ook voor zieke werknemers belangrijk is dat er rust wordt genomen.

Wat doe je als je op vakantie ziek wordt?

Ook hier geldt: check het personeelshandboek, het verzuimreglement of de cao. Wij kunnen hierin altijd meekijken. Vaak is de regel dat je je dan direct ziekmeldt bij de werkgever. Dan kan op dezelfde manier als gebruikelijk is bij ziekmeldingen. De hoofdregel is dat vanaf de ziekmelding geen vakantiedagen meer worden afgeschreven. Dat is alleen anders als je instemt met het opnemen van vakantiedagen. Of als vooraf is afgesproken dat ziektedagen als vakantiedagen worden gezien.

Hoeveel salaris krijg je als je vakantie opneemt tijdens ziekte?

Als je verlof opneemt tijdens ziekte, geldt dat de uren voor 100% worden doorbetaald. Dat kan een extra reden zijn om vakantie op te nemen. Bij een ziekte die langer duurt, kan het zo zijn dat het loon naar beneden gaat (bijvoorbeeld naar 70%). Als je dan vakantie opneemt, worden die uren wel tegen 100% uitbetaald.

Hoeveel vakantie-uren neemt een gedeeltelijk zieke werknemer op?

Stel: je bent ziekgemeld voor 5 van de 8 uur per dag. Hoeveel vakantie-uren moet je dan opnemen om een dag vrij te zijn? In dat geval neem je 8 vakantie-uren op. Dat is ook zo als je volledig ziekgemeld zou zijn. Je bouwt tijdens ziekte evenveel vakantie op als zonder ziekte het geval zou zijn. Dit is alleen anders als is afgesproken dat je minder opbouwt. Daarom is de hoofdregel dat vakantie opnemen bij ziekte hetzelfde aantal uren kost als zonder ziekte.

Kan ik mijn geplande vakantiedagen nog intrekken als ik onverwachts ziek wordt?

Een werknemer kan in dat geval de vakantie niet eenzijdig intrekken. De dagen waarop je tijdens de geplande vakantie ziek bent, gelden als ziektedagen. Het kost je dus geen vakantiedagen (behalve als je daar mee instemt of dit vooraf is afgesproken).

Is jouw situatie toch net wat anders of kom je er niet uit? Neem contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu