Artikelen

Filter op:
Artikelen laden...
Artikelen

Zakelijk en sociaal contact is van levensbelang

Door het coronavirus is ons sociale leven behoorlijk op de kop gezet. Daar waar we anders met gemak even bij familie op de koffie gingen of afspraken met vrienden of kennissen, bedenken we nu eerst of het wel kan of mag. Niet alleen in de privésfeer is het sociale leven anders geworden, ook in het bedrijfsleven zijn de contacten minder of anders geworden.

Verder lezen
Artikelen

Thuiswerken: jouw stijl van leidinggeven op z’n kop!

Verder lezen
Artikelen

Kunnen we verder na de tweede golf?

Verder lezen
Artikelen

Column | Is er hoop na de tweede golf?

Verder lezen
Artikelen

NOW 3.0

Verder lezen
Artikelen

Hoe kom je netjes van je personeel af?

Verder lezen
Artikelen

Zo kun je productiever thuiswerken

Verder lezen
Artikelen

Eppo Bruins over de economie van relaties

Verder lezen
Artikelen

Alles is anders geworden sinds corona. Of toch niet?

Volgens de 'glazen-bol-kijkers' wordt na corona alles anders. Bestuurslid Bernard Koers waagt dat te betwijfelen.

Verder lezen
Artikelen

Hoop op beter

Heb het er maar eens níet over, crisis… Het gaat toch de goede kant op, het schooljaar is veelal toch positief afgesloten, we kunnen toch weer op vakantie, airco’s zijn niet aan te slepen (je moet wát met je vakantiegeld). Oh ja, helaas zijn de files ook weer bijna terug op het oude niveau. Het wordt beter, we kunnen weer vooruit zonder omzien! Of juist niet? Het vooruitzicht misschien nog maanden “thuis te moeten zitten”, of te moeten (mogen!) revalideren, verder te moeten zonder geliefden stemt velen twijfelmoedig. Dat mogen we zeker niet bagatelliseren. Zoals het christenen betaamt elkaar -(vooral?) ook de buitenkerkelijke naaste- tot steun proberen te zijn, dichtbij en ver weg, elkaar opdragen in het gebed tot Hem die werkelijk uitkomst kan geven. Er klinkt een enkele oproep tot bezinning. Tot een soberder, duurzamer levensstijl met meer respect voor de schepping. Zeer terecht, en christenen zouden daarin een voorbeeld moeten zijn - wat we collectief niet waren. Niet afdoen als linksig, nu niet afwachtend vragen “Zou het helpen, een keer ten goede brengen?” maar doen! Een eenvoudig antwoord ligt echter niet voor het oprapen: minder is moeilijker dan meer. Belangrijkst is om elkaar te wijzen op de voluit Bijbelse opdracht om de tekenen der tijden waar te nemen. Wanneer er op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid (naar Lukas 21:25, SV) zal zijn, is dat juist reden om de ernst van ons leven nog eens te onderstrepen. We mogen elkaar met deze woorden vertroosten, want er zal dan spoedig een einde aan alle crises komen: het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Hoopt u ook op beter?

Verder lezen
Artikelen

Overdenking bij Zacharia 10 : 1-5

Zacharía is een priester die uit de ballingschap is terug gekeerd. Wat was de profeet blij om weer in het beloofde land te zijn. Nu hadden zij hun les wel geleerd en komt er herstel! In de eerste 3 verzen van Zacharia 10 blijkt dat het volk toch weer naar de afgoden ging en de ik-mentaliteit nog steeds aanwezig was. De herders waren nog steeds zelfgenoegzaam, de bokken (welgestelden) waren op zichzelf gericht. Het gezamenlijk geloofsleven heeft inkeer, gebed en andere levensgewoonten nodig. Méér wij en een kleine ik. Ik val tegen. U ook? Wij vallen tegen, Is dat moeilijk toe te geven?

Verder lezen
Artikelen

Column Harm Roeten | Uit de oude doos

Wat hield ons als ambtenaren in 2002 bezig? We kijken terug. Digitaal was nog niet zo ingeburgerd zoals dat nu is. Vandaar dat ik er een papieren RMU sectorkatern bij heb gezocht, destijds een ledenmagazine van de RMU specifiek voor de sector Ambtenaren. In die tijd was de sector Ambtenaren nog een aparte sector in het geheel van de RMU. Deze sector is in 2012 gefuseerd met de sector Politie & Justitie en gaat sindsdien door onder de vlag RMU sector Politie & Ambtenaren.

Verder lezen
Artikelen

Gratis loopbaanadvies?

Vanaf 1 augustus tot en met 31 december was het voor zowel werkzoekenden als werkenden mogelijk om kosteloos ontwikkeladvies te ontvangen. Helaas is de subsidiemogelijkheid al vol.

Verder lezen
Artikelen

"Jongelui, hou even vol"

Verder lezen
Artikelen

"Van het volk Israël leer ik dat ik verder moet trekken"

Verder lezen
Artikelen

"Ik maak me ook schuldig aan de zelfbedachte versoepeling"

Verder lezen
Artikelen

Coronavaccin? Mij niet gezien!

Verder lezen
Artikelen

Vakantie & kleurcodes

Wanneer is het verantwoord op vakantie te gaan?

Verder lezen
Artikelen

Mijn vier favoriete boeken voor deze zomer

Verder lezen
Artikelen

Wat moet je met het reisadvies van de overheid?

Verder lezen
Artikelen

Wat leren we nou van de crisis?

“De realiteit van covid-19 is bij velen echt binnengekomen, soms heel dichtbij in gezin of familie. Ook is er het besef gegroeid dat we wel heel dicht op elkaar leven en dat enige afstand in meerdere opzichten goed is.”

Verder lezen
Artikelen

Hoe richt je een thuiswerkplek in volgens de arbo-richtlijnen?

Verder lezen
Artikelen

Organisatiesensiviteit

Verder lezen
Artikelen

Ambtelijk secretaris

Verder lezen