Artikelen

Filter op:
Artikelen laden...
Artikelen

BLOG: cao Technische Groothandel

Verder lezen
Artikelen

De 'ijzeren proeftijd'

Verder lezen
Artikelen

Nationale beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

Als professional in de zorg krijgen verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig te maken met lastige situaties en dilemma’s. Bijvoorbeeld omdat een cliënt iets van hen verwacht dat tegen hun gevoel in gaat. Of omdat zij schaarse middelen en tijd moet verdelen. Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarbij het niet vast staat wat zij moeten doen. Er wordt in dat geval een groot beroep op hun professionaliteit gedaan. Maar wat is dat dan, professionaliteit? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Wel zijn er allerlei hulpmiddelen om hen hierbij te helpen. Eén van die hulpmiddelen is de beroepscode. Hierin staan de ethische uitgangspunten voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden beschreven.

Verder lezen
Artikelen

Van betekenis zijn (met vakantie-leestips)

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Afbouwen van werk

Over de mogelijkheden om uw pensioen naar voren te halen wordt geschreven in dit artikel (hoofdstuk 5 Pensioen in zicht). Een vervroegd pensioen is echter niet voor iedere werknemer (financieel) haalbaar. In plaats van een vervroegd volledig pensioen zijn er echter ook mogelijkheden om in aanloop naar uw pensioen minder te gaan werken.

Verder lezen
Artikelen

Duurzaam ondernemen - People

Verder lezen
Artikelen

Een arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Verder lezen
Artikelen

Tip: Neem iets op over taalgebruik in je personeelshandboek

Verder lezen
Artikelen

Wees alert op Firma List en Bedrog

Verder lezen
Artikelen

Even overleggen met de bedrijfsarts

Verder lezen
Artikelen

UWV beslist te laat op WIA-aanvraag

Verder lezen
Artikelen

Rente bij onbetaalde facturen

Verder lezen
Artikelen

Duurzaam ondernemen - Planet

Verder lezen
Artikelen

Stijgende materiaalprijzen

Verder lezen
Artikelen

Zzp'er worden, welke stappen moet je doorlopen?

Welke stappen moet je doorlopen als je zzp'er wilt worden?

Verder lezen
Artikelen

Tussentijdse verkiezingen

Lees hier een artikel over tussentijdse verkiezingen als gevolg van een leegloop van de OR. En wat doe je tijdens een reorganisatie van je bedrijf? Lees hier het antwoord.

Verder lezen
Artikelen

Geheimhouding

Verder lezen
Artikelen

OR en privacy

Ondernemingsraden hebben veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de manier waarop met de privacy van medewerkers wordt omgegaan. In artikel 27 lid 1 sub k wordt geregeld dat de bestuurder een regeling over het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen ter instemming aan de ondernemingsraad moet voorleggen.

Verder lezen
Artikelen

Ambtelijk secretaris

Verder lezen
Artikelen

Meer aandacht voor uw debiteurenbeheer loont!

Verder lezen
Artikelen

Voorzieningen WOR

Verder lezen
Artikelen

GOR of OR?

Verder lezen
Artikelen

Ondernemingsovereenkomst

Verder lezen
Artikelen

Communicatie met de achterban

De OR doet altijd haar best om positieve zaken voor de werknemers voor elkaar te krijgen. Soms lukt dat niet of geeft u zelfs instemming op een verkeerd besluiten. Ook fouten zult u aan de achterban moeten vertellen en dat is heel moeilijk!

Verder lezen