Terug naar Kennisbank

Alles is anders geworden sinds corona. Of toch niet?

Gepubliceerd op 2020-09-04

Volgens de 'glazen-bol-kijkers' wordt na corona alles anders.
Ik waag dat te betwijfelen.

Natuurlijk zijn er nu binnen de politiepraktijk zaken anders georganiseerd. Dat is best wel even wennen en bij een reanimatie moet je wel even goed nadenken, maar ook weer niet te lang natuurlijk. Datzelfde geldt voor een verhoorsituatie en/of in directe contacten met burgers.
Ik vrees echter dat zodra er een vaccin is gevonden we als politie en als maatschappij weer terug vallen in onze oude patronen. Ook de slechte helaas. Dit ondanks het feit van de vele doden en het vele daarmee gepaard gaande verdriet dat dit virus in ons land en wereldwijd heeft teweeggebracht.

Niet dat alles anders moet blijven, maar er zijn natuurlijk veel dingen, die ons het inzicht hebben gegeven dat het ook anders kan. Maar bovenal ons hopelijk tot nadenken hebben gezet over de diepere levensvragen met betrekking tot de zingeving van ons leven. 
Gods Woord wijst ons hierin de weg bij monde van Salomo in Spreuken 4:5: 

Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand,
vergeet niet, en wijk  niet van de redenen mijns monds.

Er is al veel geschreven over corona en eerlijk gezegd weet ik, om niet in herhaling te vallen, niet zo goed wat ik daar nog aan toe kan voegen.
Daarom wil ik dit korte stukje eindigen met een stukje poëzie in de vorm van een traditionele Ierse zegenbede:

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug
Dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van Zijn hand bewaart

Dat Gods Woord en die bewarende hand van God ons tot troost en zegen mag zijn in deze Coronatijd en daarna!

Deze column is geschreven door Bernard Koers voor de nieuwsbrief sector Politie & Ambtenaren september 2020. Bernard Koers is secretaris van de sector Politie & Ambtenaren.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu