Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie | Nieuw leven

Gepubliceerd op 2020-11-13

Een zuchtende wereld en een God die alles overziet

 

Lezen: Jesaja 49

 

Inleiding

“Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon haars buiks?”

Herken je dat, dat je je in deze veranderende wereld zo druk maakt over de toekomst, en je afvraagt of God alles overziet? Tijdens de eerste coronagolf keken mijn man en ik elkaar aan en merkten wij op: ‘God komt eraan hè?’ Tijdens de tweede coronagolf concludeerden we dat God ons nog laat leven en dat Hij ons genadetijd geeft. Wij weten niet hoe het verder gaat met de wereld, maar God weet het wel. Ondertussen wil Hij ons leren, dat niet wij, maar Hij de sleutels van tijd en eeuwigheid in handen heeft en dat Hij bepaalt wat er gebeurt met de wereld.

Kern

Na een week vol zuchten en klagen, schudde een preek in coronatijd me wakker. Een preek over het volk Sion in ballingschap (Jes. 41). Het volk riep: “De HEERE heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten.” Alsof God de schuld was van hun ballingschap. Alsof God de schuld is van de moeilijkheden die wij nu ervaren in coronatijd. God ging niet in op hun geklaag, maar Hij antwoordde: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten.” Zoals een vrouw aan haar lichaam voelt dat haar kindje gevoed moet worden, zo is God verbonden met Zijn kinderen. Als wij denken dat Hij ons roepen niet hoort, weet hij allang waar we zijn en wat we nodig hebben. Wat een bemoediging in deze tijd! Daarna volgt: “Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd.” De predikant merkte op: “Wanneer werden zijn handpalmen gegraveerd? Dit zou wel eens een verwijzing kunnen zijn naar Zijn kruisiging, waar de spijkers door Zijn handen gingen. Daar heeft Hij genade voor ons verdiend.”

Slot

Sta jij al geschreven in die Handen? Weet je niet hoe dat moet? God overziet ook jouw leven en roept je op; Zoek Mij en Leef! Over Hem staat geschreven dat Hij de dood overwonnen heeft en dat Hij je leven of dood kan geven: En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.”(Openbaring 1:18). Wat een machtige Koning!

Zingen: Avondzang vers 1, 5 en 7

 

 Bidden

  • Bid voor deze wereld in barensnood. Bid voor de verlossing van deze wereld en Gods eeuwige Koninkrijk.
  • Dank God dat Hij nog genadetijd geeft, ondanks onze zonden. Smeek God om een vernieuwd leven en verlossing van de eeuwige dood.
  • Bid voor berouw en een opwekking in Nederland. Bid dat we buigen en God weer met nieuwe krachten gaan zoeken.

Reactie van RMU-medewerker Jan Schreuders:"

"Wat een bemoediging dat God van eeuwigheid was en tot in eeuwigheid zal zijn. Dat Hij boven onze tijd staat, onze tijd die niet alleen beperkt is van duur maar ons ook onderwerpt aan moeite en verdriet. Het is niet voor niets dat er staat geschreven: God zal alle tranen van hun ogen afwissen.. God staat boven de tijd, zodat Hij in waarheid voor ons zal zijn: een eeuwige Woning. En dat we onder ons weten: Zijn eeuwige armen. Veiliger kunnen we niet zijn, als onze tijd in Zijn eeuwige hand is en Zijn eeuwige armen ons dragen door de tijd heen de eeuwigheid in. Zijn wij al Thuisvaarders geworden?"

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu