Terug naar Kennisbank

Bijbelstudie | Ongeboren leven

Gepubliceerd op 2020-11-10

Lezen: Psalm 51

Inleiding

‘Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.’ In psalm 139 lezen we over het begin van het leven. Maar ook in psalm 51 wordt geschreven over het begin van het leven. David schrijft hier dat hij in ongerechtigheid geboren is. De studiebijbel legt uit dat hiermee bedoeld wordt ‘vanaf de moederschoot’. Dat betekent niet dat de conceptie zondig was, maar dat zonden terug te brengen zijn tot het allerprilste begin van je bestaan. 

Kern

Nog voordat jij geboren bent, had je Jezus al nodig als je Redder en Verlosser. Ik herinner mij een evangelisatie-ochtend in Kerkrade waarin we kinderen uitlegden wat dat betekent. We hadden zwarte, rode en witte hartjes meegenomen om dit uit te leggen. Ik hoorde het mezelf zeggen: ‘Iedereen die geboren wordt, heeft een zwart hartje’, door het rode hart (het bloed van Jezus), moet je zwarte hart weer wit worden. Dat betekent dat je in de Heere Jezus gelooft, dat je zonden vergeven zijn. Het lijkt zo cru. Kleintjes, embryo’s die ‘een zwart hart hebben’. Toch zijn wij allemaal zondaars en is er niemand die goed doet, zelfs niet een (naar Romeinen 3:12). Er is een kindje geweest dat onbevlekt is ontvangen: het kindje Jezus. In Lukas 1 lezen we over dat onbevlekt Kindje, de Zoon van de Allerhoogste. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en kon daardoor zonder zonden zijn. Datzelfde Kindje, een Man inmiddels, werd ter dood veroordeeld om ons het Leven te kunnen geven. Een leven zonder zonden, een leven door opnieuw geboren te worden.

Slot

Geloof jij dat je een zwart hart hebt? Geloof jij in de kracht van genade door de geboorte en het sterven van Jezus? Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is! Jouw leven doet ertoe!

Zingen: Psalm 51:3 en 4

 

Luisteren

 

Bidden

  • Bid voor het ongeboren leven. Bid specifiek voor ongeboren leven dat op de wachtlijst staat voor een abortus, bid of deze leventjes gered worden.
  • Dank voor de geboorte en het sterven van Jezus, waardoor het mogelijk is geworden om opnieuw geboren te worden.
  • Belijd schuld over je zonden. De zonden die je elke dag doet, maar ook de zonden van voor je geboorte. Vraag of God je laat zien dat je een zwart hart hebt, en dat hij het wit kan maken.

Reactie van RMU-collega Gerlinda van Dam:

"Onschuldig. Aan dat woord dacht ik toen ik naar mijn pasgeboren dochter keek. Maar dan toch vanaf het allereerste begin zondig. Wat fijn om te weten dat we het leven vanaf het prilste begin in Gods handen mogen leggen. Dat Hij zorgt en het Leven wil geven. Ieder leven is zo kostbaar, Zijn schepping!"

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu