Terug naar Kennisbank

Mag ik facturen met elkaar verrekenen?

Gepubliceerd op 2022-09-29

Mag ik zomaar tot verrekening overgaan als mijn klant mijn factuur onbetaald laat en ik zelf ook nog een factuur aan diezelfde klant moet betalen?

Het komt regelmatig voor dat bedrijven elkaar over en weer facturen sturen voor geleverde diensten of producten. Naast dat de facturen ‘gewoon’ betaald worden, kunnen partijen ook afspreken dat zij elkaars facturen met elkaar verrekenen. En als daar goede afspraken over zijn gemaakt en er duidelijk wordt gecommuniceerd over hoe de facturen met elkaar worden verrekend, is er niets aan de hand. Maar wat nu als een van beide partijen weigert om een factuur te betalen? Mag de andere partij dan eigenhandig tot verrekening overgaan?

Wat zegt de wet?

Verrekening is niets anders dan het verrekenen van een schuld met een vordering. De regels hierover zijn te vinden vanaf artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek. In de wet staat waaraan voldaan moet worden om te kunnen verrekenen:

  1. Er moet sprake zijn van een vordering op dezelfde partij bij wie er een schuld is.
  2. De vorderingen moeten aan ‘elkaar beantwoorden’. Daar is bij facturen in gelijke valuta (bijvoorbeeld in €) sprake van. Dit is anders als er aan de ene kant sprake is van een geldvordering en aan de ander kant een prestatie om goederen te leveren. Verrekening kan dat niet.
  3. De vordering op de andere partij moet afdwingbaar zijn: een opeisbare vordering.

Meedelen

Verder geldt de eist dat degene die tot verrekening wil overgaan, dat aan de andere partij moet meedelen. De manier waarop dat gebeurt wordt niet voorgeschreven, maar mag zowel mondeling als schriftelijk (ook e-mail) worden gedaan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu