Terug naar Kennisbank

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aan

Gepubliceerd op 2022-07-11

Dit initiatiefwetsvoorstel wijzigt de huidige Wet flexibel werken. In de Wet flexibel werken is opgenomen dat werknemers (personen met een arbeidsovereenkomst) bij hun werkgever een verzoek kunnen doen om meer of minder uren te werken, om andere werktijden te gaan werken of om vanaf een andere arbeidsplaats te gaan werken. Het verzoek om vanaf een andere plaats te werken kan nu gemakkelijk worden afgewezen door werkgevers. De werkgever moet nu het verzoek overwegen en hij moet in gesprek gaan met de werknemer als hij het verzoek afwijst. Initiatiefnemers van de ‘Wet werken waar je wilt’ willen dit veranderen.

De bedoeling van deze verandering is dat het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats niet meer gemakkelijk kan worden afgewezen. Een werkgever zal, na inwerkingtreding van deze wet, in principe het verzoek moeten inwilligen, tenzij hij oordeelt dat de belangen van de werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken voor zijn eigen belangen.

Zoals de titel van dit bericht aangeeft heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Het wordt nu naar de Eerste Kamer gestuurd en de Eerste Kamer kan nu ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het voorstel. Zodra er meer bekend is over de ‘Wet werken waar je wilt’ leest u dit uiteraard op onze website.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu