Terug naar Kennisbank

Help, alle kennis verdwijnt uit mijn bedrijf!

Gepubliceerd op 2021-04-22

Heeft u veel oudere werknemers binnen uw bedrijf, dan bestaat de kans dat ze binnen afzienbare tijd zullen stoppen met werken, vanwege de AOW of pensioengerechtigde leeftijd. Kunt u weigeren dat een werknemer met pensioen gaat? Of minder wil gaan werken?

  1. Ga met de werknemer in gesprek en kijk wat de mogelijkheden zijn om vitaal tot het pensioen te blijven werken. Spreek naar elkaar de verwachtingen uit wat betreft het werk. Ook kunt u dan nagaan wat een werknemer nodig heeft om het (soms fysiek zware) werk vol te houden. Veel oudere werknemers merken dat het lastig is om alle ontwikkelingen bij te houden. Ga met de werknemer in gesprek en kijk wat de mogelijkheden zijn om vitaal tot het pensioen te blijven werken
  2. Laat het niet op een ziekmelding aankomen.Veel oudere werknemers hebben meer moeite om de snelheid en de ontwikkelingen in de maatschappij bij te houden. Door met elkaar in gesprek te gaan, weet u wat er bij de werknemer leeft. Het zou jammer zijn en het is mijns inziens niet nodig dat er een ziekmelding komt, terwijl dit voorkomen had kunnen worden.
  3. Laat oudere werknemers een buddy zijn voor jonger werknemers zodat kennis niet verloren gaat. De oudere werknemers kunnen bijvoorbeeld een soort coach zijn voor jongere werknemers, om zo de jongere generatie in te werken en kennis over te dragen. Een oudere werknemer heeft veel levenservaring en van deze ‘wijsheid’ kunt u profiteren door dat te delen met de jongeren binnen het bedrijf.


Als een oudere werknemer bereid is om eventueel gedeeltelijk te blijven werken, dan is dat in de meeste branches mogelijk. Een parttime oudere werknemer kan op deze manier het werk volhouden tot de pensioengerechtigde leeftijd, u houdt nog een tijd de kennis in huis en een oudere werknemer kan een coach zijn voor een jongere werknemer. Een win-win situatie.

Afhankelijk van de cao en de inhoud van de pensioenregeling, zijn er verschillende constructies mogelijk om de laatste jaren minder te gaan werken. Ook na de pensioenleeftijd kunnen/mogen werknemers blijven werken, dan gelden er andere regels. Wilt u sparren over een specifieke situatie in uw bedrijf of organisatie, neem contact op met de juridische afdeling van de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu