Terug naar Kennisbank

PERSBERICHT - RMU zet in op bestaanszekerheid bij overhandiging arbeidsvoorwaardennota

Gepubliceerd op 2024-03-19

De RMU zet in op bestaanszekerheid bij overhandiging arbeidsvoorwaardennota

De RMU zet in haar nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024 in op bestaanszekerheid: een reële inkomensontwikkeling, zekerheid van werk en een onbelemmerde overgang van uitkeringsgerechtigden naar een (deeltijd)baan. Daarnaast blijft de RMU aandacht vragen voor de zorgen binnen de zorg en het onderwijs.

Veenendaal, 19 maart 2024 - Op dinsdag 19 maart heeft Eibert Spaan, bestuurder van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024 in Nieuwspoort Den Haag overhandigd aan André Flach, Tweede Kamerlid van de SGP-fractie. Tijdens de overhandiging benadrukte Spaan de cruciale rol van de RMU in het streven naar recht en gerechtigheid te midden van de gebrokenheid die dagelijks zichtbaar is op de werkvloer. "Als RMU zien en horen we helaas dagelijks hoezeer de gebrokenheid ook zichtbaar wordt op de werkvloer in bedrijven, instellingen en scholen," verklaarde Spaan. "Daarom staan we onze leden bij met als doel recht en gerechtigheid in gebrokenheid. Allereerst vraagt ons werk om gebed, om een zegen te ontvangen op het werk van de RMU en eveneens om voorbede voor onze overheid."

Spaan verwees hierbij naar de woorden van Paulus in 1 Timotheüs 2:1-2, waarin hij oproept tot gebed voor alle mensen, inclusief de overheid, met als doel een gerust en stil leven te leiden in godzaligheid en eerbaarheid.

"Voor de RMU is en blijft bezinning op brede maatschappelijke identiteitsgebonden thema’s heel belangrijk," voegde Spaan toe. "Denk hierbij aan onderwerpen waarbij de Bijbelse normen en waarden worden losgelaten, zoals bij de beschermwaardigheid van het leven, het behoud van christelijke en reformatorische scholen, het Bijbelse huwelijk, en de godsdienstvrijheid waar het informeel onderwijs onder druk staat."

In deze nota legt de RMU de nadruk op bestaanszekerheid als essentiële pijler voor een gezonde samenleving, waarin reële inkomensontwikkeling, werkzekerheid en een soepele overgang van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt centraal staan.

"Met onze nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024 zetten we in op bestaanszekerheid voor alle Nederlanders," aldus Jan Schreuders, Manager Juridische Dienstverlening en Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. "Dit betekent niet alleen een eerlijke inkomensontwikkeling, maar ook concrete maatregelen om werkenden te ondersteunen, vooral in sectoren waar de lonen achterblijven en flexibiliteit vaak ten koste gaat van duurzame inkomenszekerheid."

Recente prognoses tonen aan dat bijna een miljoen Nederlanders dreigen onder de armoedegrens te belanden in 2024, waarbij inkomensarmoede onder werkenden een prangend probleem vormt. "Het is zorgwekkend dat veel werkenden, zoals alleenstaande ouders en mensen in sectoren met lage lonen, kampen met een te laag besteedbaar inkomen dat niet voorziet in de basisbehoeften," benadrukt Schreuders. "Daarnaast lopen uitkeringsgerechtigden vaak vast in complexe regelgeving bij de overstap naar betaald werk, waardoor ze risico lopen op het verlies van hun uitkering."

De RMU streeft naar een duurzame bestaanszekerheid voor alle burgers, wat niet alleen op korte termijn cruciaal is voor velen, maar ook op lange termijn de economische veerkracht van Nederland ten goede komt. Om deze visie te realiseren, pleit de RMU voor een loonwens van 5% in 2024 en extra aandacht voor de onderkant van het loongebouw, waar lagere salarissen vaak een uitdaging vormen. Tegelijkertijd erkent de RMU de rol van de overheid en dringt aan op maatregelen ter bevordering van duurzame arbeidsverhoudingen, zoals het stimuleren van vaste contracten als norm en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

De nota benadrukt tevens de noodzaak voor gerichte actie binnen de zorgsector en het onderwijs, waar een vicieuze cirkel van personeelstekort, werkdruk en ziekteverzuim blijft voortduren. "Een deltaplan gericht op werving, arbeidsvoorwaarden en professionele ruimte is dringend nodig om deze uitdagingen aan te pakken," aldus Schreuders. “Een van de maatregelen die de RMU bepleit is een zo goed als onbelemmerde instroom van zogenaamde zij-instromers met ervaring in het onderwijs. De toekomst van Nederland als kenniseconomie staat op het spel."

Andere kernpunten van de RMU in 2024:

  • Belastingheffing naar draagkracht: het gezin met één kostwinner mag niet (naar verhouding) vijf keer zoveel belasting betalen als het gezin waarvan beide ouders werken.
  • Iedere werknemer krijgt een keer per twee jaar recht op een financieel planningsgesprek.
  • Maximale benutting van de mogelijkheden om werknemers in zware beroepen op hun 64ste te kunnen laten stoppen met werken.
  • Een extra verlofbudget met het oog op duurzame inzetbaarheid.

Overhandiging arbeidsvoorwaardennota

 

Lees hier ook het verslag in het Reformatorisch Dagblad op 19 maart.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu