Terug naar Kennisbank

Meditatie 3 - Week van het Leven 2023

Gepubliceerd op 2023-11-08

Het leven is waardevol

Leviticus 19:9 Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uw velds niet ganselijk afoogsten, en wat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen.

Ik stel mij zo voor dat mensen, als ze in de oogsttijd voor het eerst het Joodse land bezochten, met verbazing keken naar de randen (zo kun je de hoeken namelijk ook vertalen) met tarwe die daar bleven staan tijdens de oogst. Voor Israëlieten was het heel gebruikelijk. Dat was immers bestemd voor hen, die niet genoeg te eten hadden. Het was een teken van de manier waarop ze wilden leven voor God en de mensen. Door deze manier van omgaan met elkaar onderscheidde het Joodse volk zich van omringende volken.

Misschien zoek jij ook wel naar een manier om je te onderscheiden als christen in je werk. Bedenk dan dat de Israëlieten zich onderscheiden door in hun normale werk de dingen op hun eigen manier te doen. Voor God en de mensen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu