Terug naar Kennisbank

Ouder & Wijzer | Woord vooraf

Gepubliceerd op 2020-11-02

De Ouder & Wijzer is een praktische wijzer bij het ouder worden. We willen graag ten behoeve van onze leden actueel blijven. Een van de kenmerken van onze tijd namelijk is dat er veel verandert. Soms zijn er gebeurtenissen waardoor veranderingen in een stroomversnelling raken en je jezelf de vraag stelt: ‘Wordt het wel weer zoals het vroeger was?’ Denk maar aan de coronacrisis. Er is geen terrein waarop de gevolgen niet zicht- en merkbaar zijn.

Veranderingen wijzen ons ook op de vergankelijkheid. We hebben veel aandacht voor de zichtbare dingen. Die houden ons intensief bezig. Begrijpelijk, we leven in deze maatschappij, we hebben allen onze taken en verantwoordelijkheden. Toch wees Paulus ons op het onderscheid tussen de zichtbare en de geestelijke dingen: ‘De dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.’ (2 Korinthe 4 vers 18) Wat een wijze les!

Een nieuwe Ouder & Wijzer. Zoals al opgemerkt: we willen u van dienst zijn. Deze Ouder & Wijzer bevat tal van onderwerpen die van praktische aard zijn. Ze variëren van de gevolgen van pensionering naar aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk. We hebben deskundigen bereid gevonden om hun kennis en ervaring op papier te zetten en met ons te delen, zodat u echt iets met de informatie kunt.
Naast de praktische thema’s besteden we aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met onze identiteit. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. Vandaar dat het eerste dat u in deze brochure leest een overdenking is die aan dat Boek ontleend is. Het gaat over een 80-jarige.

In de brochure is ook een artikel opgenomen over het levenseinde. We hoeven niet oud te zijn om te sterven. Augustinus schreef indringend over de afname van de levenstijd. Hij vond het eigenlijk vreemd dat met een verjaardag een jaar werd opgeteld, terwijl er een jaar van de levenstijd afgegaan was. Dat is een les die we ook in de Bijbel lezen: Leer ons onze dagen tellen. Die Bijbeltekst is de titel van
een boekje van de bekende oefenaar van Driebergen, Wulfert Floor. Als een rode draad loopt door dit werk de boodschap:
‘Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.’ Wat is het dan nodig om gewassen te zijn door het dierbare bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. Daarmee kunnen we dit leven door en uit. Wat kunnen we elkaar beter toewensen.

Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van RMU Senior,

Wim Fieret

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu