Terug naar Kennisbank

Rente bij onbetaalde facturen

Gepubliceerd op 2023-04-04

Wanneer en welke rente kan ik bij mijn klant in rekening brengen als hij mijn factuur niet op tijd betaalt? Op deze vraag is niet één simpel antwoord te geven. Het hangt namelijk af van wat er met de klant is afgesproken én wat voor soort klant het is.

Wanneer?

Als de klant niet binnen de afgesproken of op de factuur aangegeven betalingstermijn, dan kan rente worden berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verlopen. Als er geen betalingstermijn is afgesproken, dan geldt in principe een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

Welke rente?

Als er afspraken zijn gemaakt over welke rente in rekening mag worden gebracht, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden, dan is die rente het uitgangspunt. Hoewel je zelf kan bepalen hoe hoog deze (contractuele) rente is, kan het zijn dat deze onredelijk hoog is. Als dat het geval is, kan deze ‘onredelijk bezwarend’ en worden vernietigd.

Als er geen afspraken zijn gemaakt over de rente, dan kan je als ondernemer terugvallen op de zogenaamde wettelijke rente. Als de klant een onderneming of een overheidsinstantie is, dan kan de wettelijke ‘handelsrente’ worden gevorderd. Als de klant een particulier/consument is, dan kan de ‘gewone’ wettelijke rente in rekening worden gebracht. Laatstgenoemde rente is lager dan de wettelijke handelsrente. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de wettelijke handelsrente 10,5%, de ‘gewone’ wettelijke rente 4%. Beide rentepercentages kunnen in principe elk half jaar worden aangepast.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu