Terug naar Kennisbank

Stijgende materiaalprijzen

Gepubliceerd op 2021-06-21

De laatste weken is het met enige regelmaat in het nieuws: de prijzen van materialen, in het bijzonder houten bouwmaterialen en staal, zijn explosief gestegen. Bedrijven in de bouwsector, maar bijvoorbeeld ook hoveniers, vragen zich af hoe zij met die prijsstijging moeten omgaan. Kunnen zij dit doorberekenen aan de klant of is dit voor hun risico?

In dit korte artikel ga ik niet in op de oorzaak van de prijsstijgingen. De prijsstijgingen zijn nu eenmaal een gegeven en ondernemers ‘moeten’ er iets mee. En dan heb ik het nog niet eens over de leveringsproblemen waar ondernemers tegenaan lopen. De prijsstijgingen zijn vooral spannend als een offerte aan een klant is uitgereikt of als er een overeenkomst tot stand is gekomen. Omdat dit artikel niet de ruimte biedt om verschillende situaties te behandelen en er verschillende sectorspecifieke voorwaarden zijn, beperk ik mij tot de grote lijnen.

Vaste prijs?

Moet je je als ondernemer in dat geval dan houden aan de in de offerte of overeenkomst genoemde prijzen of zijn er - juridisch gezien - mogelijkheden om de in prijs gestegen materialen door te berekenen aan de opdrachtgever? In artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de rechter (op vordering van de aannemer) de prijs kan aanpassen als er sprake is van (bijvoorbeeld) prijsstijgingen waar tijdens het sluiten van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden. Een succesvol beroep op dit artikel zal groter zijn als het gaat om situaties die bovengemiddeld zijn. Een gewone prijsstijging zoals die wel vaker voorkomt, zal dus meestal voor rekening van de ondernemer komen.

Concrete afspraken

Als ondernemer wil je vanzelfsprekend niet het risico lopen dat (bovengemiddelde) prijsstijgingen voor je rekening komen. Hoe kan dit risico worden beperkt of zelfs uitgesloten worden? In de overeenkomst of algemene voorwaarden kunnen heel concrete en specifieke afspraken worden opgenomen over hoe te handelen in het geval van prijsstijgingen van materialen. Hierbij is het verstandig om heel concreet te benoemen om welke materialen het gaat en bij welke prijsstijging (percentage) dit mag worden doorberekend. Eventueel zou ook nog kunnen worden vastgelegd of de prijsstijging wordt verdeeld over de ondernemer en de opdrachtgever. Omdat niet alle opdrachtgevers de ‘kleine lettertjes’ van overeenkomsten en algemene voorwaarden goed lezen, is het verstandig om hen daar nadrukkelijk op te wijzen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu