Terug naar Kennisbank

Stijgende materiaalprijzen

Gepubliceerd op 2023-03-28

In de 'coronatijd' was er sprake van een explosieve stijging van prijzen van materialen, in het bijzonder houten bouwmaterialen en staal. Bedrijven in de bouwsector, maar bijvoorbeeld ook hoveniers, vroegen zich toen af hoe zij met die prijsstijging moesten omgaan. Konden zij dit nou wel doorberekenen aan de klant of was dit voor hun risico?

Dit artikel gaat niet in op de oorzaak van de prijsstijgingen. Het gaat vooral om de vraag hoe om te gaan met prijsstijgingen nadat er een overeenkomst tot stand is gekomen. Dit artikel behandelt de grote lijnen.

Vaste prijs?

Moet je je als ondernemer in zo'n geval dan houden aan de in de offerte of overeenkomst genoemde prijzen of zijn er - juridisch gezien - mogelijkheden om de in prijs gestegen materialen door te berekenen aan de opdrachtgever? In artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de rechter (op vordering van de aannemer) de prijs kan aanpassen als er sprake is van (bijvoorbeeld) prijsstijgingen waar tijdens het sluiten van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden. Een succesvol beroep op dit artikel zal groter zijn als het gaat om situaties die bovengemiddeld zijn. Een gewone prijsstijging zoals die wel vaker voorkomt, zal dus meestal voor rekening van de ondernemer komen.

Concrete afspraken

Als ondernemer wil je vanzelfsprekend niet het risico lopen dat (bovengemiddelde) prijsstijgingen voor je rekening komen. Hoe kan dit risico worden beperkt of zelfs uitgesloten worden? In de overeenkomst of algemene voorwaarden kunnen heel concrete en specifieke afspraken worden opgenomen over hoe te handelen in het geval van prijsstijgingen van materialen. Hierbij is het verstandig om heel concreet te benoemen om welke materialen het gaat en bij welke prijsstijging (percentage) dit mag worden doorberekend. Eventueel zou ook nog kunnen worden vastgelegd of de prijsstijging wordt verdeeld over de ondernemer en de opdrachtgever. Omdat niet alle opdrachtgevers de ‘kleine lettertjes’ van overeenkomsten en algemene voorwaarden goed lezen, is het verstandig om hen daar nadrukkelijk op te wijzen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu