Terug naar Kennisbank

Tips functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gepubliceerd op 2023-11-07

Werkgevers kijken verschillend aan tegen het belang van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voor de een is het een verplicht nummer en wordt geprobeerd er nog wat van te maken. Voor de ander is het juist hét middel bij uitstek om het welbevinden van medewerkers te peilen en om hun zegje te doen over hoe ze aankijken tegen de prestaties van hun mensen. Maar wat werkgevers hierin gemeenschappelijk hebben is dat zij het vaak niet makkelijk vinden om deze gesprekken te voeren. Om voor u niet direct de lat te hoog te leggen en u te overspoelen met allerlei methoden, heb ik voor u een aantal praktische tips op een rij gezet.

  • Bereid je goed voor! Wat is er tijdens vorige gesprekken besproken? Welke afspraken zijn gemaakt?
  • Een goede sfeer is een goede basis voor een goed gesprek. In het begin kan het prima over ‘koetjes en kalfjes’ gaan of informeer eens naar zijn of haar interesses en/of hobby's.
  • Benoem het doel van gesprek. Dus wat zou centraal moeten staan voor zowel u als de werknemer?
  • Gebruik een functionerings- en/of beoordelingsgesprekformulier. Dit kan ervoor zorgen dat je niet afdwaalt en alle punten bespreekt. Tegelijk: ga er ontspannen mee om. Soms is het belangrijker om de ruimte te geven voor een goed gesprek en de gesprekspunten even te laten voor wat te zijn.
  • Trap niet in de valkuil dat de gesprekken alleen bedoeld zijn om de prestaties van de werknemer te verhogen. Het gaat ook om het welbevinden van de werknemer en de verstandhouding tussen u en de werknemer. Als die goed is zal dat het welbevinden ten goede komen (en daarmee ook de prestaties).
  • Vraag de werknemer tegen welke dingen hij aanloopt/lastig vindt. Dat kan gaan om het werk zelf (inhoud), maar ook om de samenwerking met collega's of de werkomstandigheden.
  • Als het gaat om beoordelen: praat in de ‘ik-vorm’. Dus: ik vind, ik zie, enzovoort.
  • Benoem zowel de dingen die goed gaan als de dingen die niet of minder goed gaan. Zo houdt u de balans in het gesprek.
  • Als er afspraken zijn gemaakt, van welke aard dan ook: leg deze schriftelijk vast en deel deze met de werknemer.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu