Terug naar Kennisbank

Transgender op de werkvloer

Gepubliceerd op 2021-06-21

In Amerika werd een arts ontslagen omdat hij weigerde een transgender aan te spreken met het nieuwe voornaamwoord. Zover is het in Nederland nog niet, maar in Nederland krijgen medewerkers op de werkvloer ook steeds vaker te maken met transgender-collega’s of –cliënten. Dat kan verwarring geven en soms zelfs ook ongemak. Hoe ga je hier praktisch mee om op de werkvloer?

Voor alles en iedereen geldt: bewaar het respect voor elkaar. Het aanpassen komt van twee kanten. Dus openstaan voor de transgender, maar ook begrip voor mensen die hier misschien moeite mee hebben. Wederzijds respect en begrip is de basis van een goede samenwerking en communicatie met elkaar.
Het lijkt soms te voelen dat als je iemand aanspreekt met de nieuwe voornaam dat je het ook eens bent met de keuzes van die persoon. Dat heeft ook weer met respect te maken. Laat de transgenders in hun waarde. Wees niet bang je persoonlijke overtuiging te delen. Leg in een protocol ook vast dat je staat voor man en vrouw, maar dat je persoonlijke keuzes respecteert.
Wat kan ik doen als de transitie (en alles wat daar mee samenhangt) wel tegen mijn eigen geweten in gaat? Je moet je eigen grenzen in kaart brengen. Als je ergens moeite mee hebt, maak het bespreekbaar. Een gesprek werkt verhelderend voor alle betrokken partijen. Je medewerking geven is niet hetzelfde als de keuze bevestigen. Elk mens moet met respect behandeld worden.

Tips voor werkgevers

  • Maak een protocol met de belangrijkste punten die je wilt bespreken over dit onderwerp. Door er van tevoren over na te denken, word je er niet door overvallen. Benoem in het protocol dat je iedereen met respect behandelt en dat mannen en vrouwen beschermd worden.
  • Komt iemand je vertellen transgender te zijn? Bied een vertrouwelijk gesprek aan. Bij dit gesprek kun je het protocol doornemen. Zo nodig kun je ook de vertrouwenspersoon vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Hoe staat de werknemer er zelf tegenover? Wat denkt de persoon zelf dat ervoor nodig is om het nieuws naar buiten te brengen of te kunnen functioneren op de werkvloer?
  • Denk na over een praktische invulling. Denk na over bijvoorbeeld kleedkamer, toiletten en doucheruimten. Kies voor het beschikbaar stellen van neutrale voorzieningen zoals bijvoorbeeld het invalidetoilet. Denk aan de kledingvoorschriften en dragen van uniform.
  • Persoonlijke omstandigheden hebben invloed op de werkprestaties. Maak afspraken over verlof, enz.
  • Maak afspraken over hoe en wanneer collega’s geïnformeerd worden over de transitie. Wie gaat wat zeggen?

Tips voor iedereen

  • Wees respectvol en vol mededogen
  • Spreek zoveel als mogelijk iemand met de nieuwe voornaam en voornaamwoorden aan. Een vergissing is mogelijk. Daar moet de transgender tegen kunnen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu