Terug naar Kennisbank

UWV beslist te laat op WIA-aanvraag

Gepubliceerd op 2023-04-04

Dat je als werkgever of werknemer met lange wachttijden te maken kunt blijven krijgen met het UWV, is inmiddels wel bekend. Dat is niet alleen heel vervelend, maar zorgt soms ook voor veel onduidelijkheid. Een vraag die we regelmatig krijgen, is hoe het nu precies zit met de te late beslissing op de WIA-aanvraag. Wat gebeurt er dan? Belangrijk om goed te onthouden: het dienstverband eindigt niet automatisch na 2 jaar ziekte. Maar wat verandert er wel?

  • Na 104 weken ziekte eindigt de loondoorbetalingsverplichting voor jou als werkgever. Check hierbij wel de cao, daarin kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd.
  • Na 2 jaar ziekte eindigt het opzegverbod. Je kunt het dienstverband meestal beëindigen met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) of een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.
  • Heeft het UWV nog geen beslissing genomen terwijl de werknemer al 104 weken ziek is, dan kan er in principe geen loonsanctie meer worden opgelegd. Gebeurt dat wel, ga dan in bezwaar.
  • Als het goed is, is er door het UWV contact opgenomen met de werknemer over een voorschot zodat de werknemer niet ineens zonder inkomsten komt te zitten.

Let op: ook bij beëindigen van het dienstverband na 2 jaar ziekte, is een transitievergoeding verschuldigd. Hiervoor kun je als werkgever een compensatie aanvragen bij het UWV (check of je voldoet aan de voorwaarden!).

Of er actie moet worden ondernomen en zo ja welke, zal afhangen van de omstandigheden. Is de verwachting bijvoorbeeld dat je werknemer over twee weken weer beter is, dan krijg je misschien geen ontslagvergunning en lukt het niet om het dienstverband te beëindigen. Wil een werknemer liever wachten met het tekenen van een beëindigingsovereenkomst totdat de beslissing van het UWV er is, dan hoeft dat voor jou als werkgever niet nadelig te zijn. Advies in een specifieke situatie? Neem contact met ons op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu