Terug naar Kennisbank

Wees alert op Firma List en Bedrog

Gepubliceerd op 2023-06-15

Firma List en Bedrog 

Volgens het online woordenboek van Populair Taalgebruik is de betekenis van ‘firma List en Bedrog’ een bedrijf dat op een oneerlijke manierzaken doet. Een enkele keer krijgen we ondernemersleden aan de lijn die te maken hebben met zulke firma’s. De rode draad in deze verhalen is dat ze vinden dat ze op een listige en opdringerige manier tot koop van - veelal dure - gereedschappen zijn gedwongen. En vrijwel direct nadat ze de overeenkomst zijn aangegaan, bekruipt hen het gevoel van spijt en opgelicht te zijn.  
 
Wilsgebrek 
In deze situaties zie je dat de wil tot het sluiten van een overeenkomst zogenaamd gebrekkig tot stand komt. Dit wordt ook wel een wilsgebrek genoemd. In de wet staan vier wilsgebreken op basis waarvan de overeenkomst kan worden vernietigd (lees: ongedaan kan worden gemaakt). Deze wilsgebreken zijn bedreiging, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden.  
 
Wat ik de ondernemers vaak hoor vertellen, is dat ze door de verkoper onder druk zijn gezet. Vaak gebruikt de verkoper dan het argument dat er echt nu een handtekening moet worden gezet, anders geldt de aangeboden korting niet meer. Ook maken de verkopers handig gebruik van het feit dat ondernemers weinig tijd hebben. Door het gebrek aan tijd kan de ondernemer denken: “Ik zet die handtekening wel, dan kan ik verder”. Zou hier sprake kunnen zijn van het wilsgebrek ‘misbruik van omstandigheden’? Ik denk het niet; daar is toch echt wel meer voor nodig. Anders is het als de verkoper bewust onjuiste mededelingen doet. Er kan dan sprake zijn van het wilsgebrek ‘bedrog’. Als het aankomt op het aantonen dat er sprake is van een wilsgebrek, lopen ondernemers nogal eens vast. Dit vanwege het feit dat de meeste mededelingen mondeling zijn gedaan en er meestal geen getuigen zijn. Proberen de overeenkomst te vernietigen, is dan een lastige, zo niet onmogelijke uitdaging. 
 
Advies 
Het is zaak dat je als ondernemer scherp bent als je al dan niet onverwacht een verkoper aan de lijn of bij je aan de deur krijgt. Heb je het gevoel dat er iets niet klopt of krijg je een ongemakkelijk gevoel bij de manier waarop de verkoper handelt, durf dan zakelijk te zijn en geef aan dat je geen zaken wilt doen. Zakelijk zijn hoort ook bij ondernemerschap! 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu