Terug naar Kennisbank

Cao Apotheken

Gepubliceerd op 2021-01-27

De partijen bij de cao Apotheken hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO Apotheken krijgt een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De werknemers in de apotheken hebben het bijna twee jaar zonder CAO en zonder salarisverhoging moeten stellen. Dit komt voornamelijk doordat de verzekeraars weigeren om in de tarieven die zij afspreken met de apothekers, het geld voor de arbeidsvoorwaarden mee te nemen. Via de verzekeraars zou deze ruimte voor loonsverhogingen bij de werknemers terecht moeten komen. Omdat zij dit niet deden, kon er al die tijd geen CAO tot stand komen.

Toezichthouder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft toegezegd de zaak te onderzoeken en komt dit voorjaar met de uitkomst van dit onderzoek. Met deze uitkomst in het vooruitzicht, zijn vakbonden en werkgevers dit onderhandelingsresultaat overeengekomen ter overbrugging. Bij de onderhandelingen over de daaropvolgende CAO vanaf 1 juli 2021 kan dan gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van het NZA-onderzoek. CAO-partijen zien de nieuwe CAO dan ook nadrukkelijk als een tussen-CAO.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu