Terug naar Kennisbank

Cao Verzekeringsbedrijf

Gepubliceerd op 2020-12-18

De partijen bij de cao verzekeringsbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 februari 2021:
+1,5%

Per 1 juli 2021:
+ 0,75%

Wanneer een onderneming Tijd- en plaats onafhankelijk werken (TPOW) als werkmethode inzet gelden randvoorwaarden met inachtneming van een goede balans tussen het belang van de klant, de organisatie en de werknemer. Hierbij is Tijd- en plaats onafhankelijk werken geen recht of plicht, maar een mogelijkheid om flexibel te werken qua werktijd of werklocatie. Bij het invoeren van TPOW wordt in overleg met de OR of PVT een regeling opgesteld die aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Carrièreswitchregeling

Afgesproken is dat de carrièreswitchregeling wordt opgenomen in de nieuwe CAO. Met de carrièreswitchregeling kunnen werknemers een nieuwe wending geven aan hun carrière. Hiermee wordt hun Duurzame inzetbaarheid gestimuleerd en krijgen zij de ruimte om bijvoorbeeld een overstap te maken naar het onderwijs (Convenant Aan de slag voor de klas), de zorg of een andere sector. De regeling houdt in dat de werknemer gedurende maximaal twee jaar zijn arbeidsduur per week kan aanpassen zodat hij tijd heeft om zich te oriënteren op zijn verdere carrière. Aan het eind van deze periode wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. De duur van de regeling is maximaal twee jaar en de aangepaste arbeidsduur is ten minste 50 procent van de individuele arbeidsduur.

RVU-regeling

Voorts zijn Cao-partijen overeengekomen om een aanvulling op de RVU-regeling (Regeling Vervroeg Uittreden) in de CAO op te nemen. In aanvulling op de wettelijke regeling inzake de RVU geldt onder meer dat de werknemer die binnen drie jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, van de RVU-regeling gebruik kan maken.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu