Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Glastuinbouw

Gepubliceerd op 2024-01-23

De partijen bij de cao Glastuinbouw hebben op 17 januari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 15 maanden. Van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen voor de schalen C tot en met H:

  • Per 1 januari 2024: + 4% 
  • Per 1 juli 2024: + 1,7% 
  • Per 1 januari 2025: + 1,5%

Loonschaal B

Per 1 januari 2024 zal loonschaal B opnieuw worden ingedeeld. De loonschaal begint op het minimumloon en elke trede zal € 0,20 per uur hoger liggen dan de trede ervoor. In totaal zijn er 5 treden. Bij de verhoging van de Wet minimumloon op 1 juli 2024 en op 1 januari 2025 zullen de treden op dezelfe manier met stappen van 20 cent omhoog gaan.
Ook in de schalen C tot ne met H zijn aanpassingen gedaan in het aantal treden en de grootte van de stappen.
De verhogingen aan aanpassingen van het loongebouw moeten ervoor zorgen dat de loonschalen niet meer ingehaald worden de aangekondigde verhogingen van het minimumloon.

Reiskostenvergoeding

De reiskosten van artikel 36 worden verhoogd van 21 cent naar de onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Jeugdloon

De begin salarissen voor werknemers van 18 jaar en jonger gaan afhangen van het salaris van de 19 jarige. De 19 jarige gaat het volwassen vakloon ontvangen. Daarmee wordt het jeugdloon teruggebracht tot 18 jaar en vanaf 19 wordt er het vakvolwassen loon betaald.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu