Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Glastuinbouw

Gepubliceerd op 2022-12-23

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Glastuinbouw hebben op 19 december 2022 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
Op grond van vele onzekerheden richt het eindbod zich op een looptijd van een jaar, dus tot en met 31 december 2023.

Lonen
In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 januari 2023 3% Per 1 juli 2023 2%

Herindeling loonschaal B
De entree van schaal B is gekoppeld aan het Wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari 2023 wordt na de verhoging van het wettelijk minimumloon en de cao-verhoging de B schaal verdeeld in zeven gelijke stappen.

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vergoeding voor reiskosten verhoogd naar 21 cent per kilometer.

Jeugdloon
Vanaf 20 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu