Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao GGZ

Gepubliceerd op 2021-12-23

De partijen bij de cao GGZ hebben op 20 december 2021 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
2022: per 1 juli worden de salarissen met 2% verhoogd, maar tenminste met 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
2023: per 1 mei worden de salarissen met 2% verhoogd, maar tenminste met 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
2024: op 1 januari worden de salarissen met 2% verhoogd, maar tenminste met 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis). Onderste periodiek uit salarisschaal FWG 35-65 verdwijnt. Werknemers ontvangen dus aan het begin een hoger salaris. Aan de bovenzijde ontvangen zij een extra periodiek.

  • Thuiswerk vergoeding

Een vergoeding van €2,- dat de werknemer thuiswerkt.
Verhoging van bereikbaarheidstoeslag
Halvering van eigen bijdrage voor woon-werkverkeer naar €14,-

  • Balansbudget

Alle werknemers krijgen elk jaar op 1 januari een budget van €500. Deze kunnen ze gebruiken voor vrije dagen, uitbetaling, ontwikkeling of sparen om in laatste 4 jaar voor hun AOW-leeftijd minder te werken. Parttimers ontvangen dit naar rato. Vóór 1 juli van elk kalenderjaar moet de medewerker zijn keuze voor de aanwending kenbaar hebben gemaakt

  • Extra beloning voor werk-roosterdruk

de vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld:
ma-vr: verhoging 1/18 naar 2/18;
za-zo: verhoging 2/18 naar 4/18;
feestdag: verhoging 3/18 naar 6/18;
de vergoeding voor een dagaanwezigheidsdienst op een feestdag wordt verhoogd naar 6/18;

  • Reiskosten

Per 1 januari 2023 wordt voor medewerkers de eigen bijdrage van de reiskosten woonwerkverkeer gehalveerd.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu