Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Detailhandel in Bloemen en Planten

Gepubliceerd op 2023-12-28

De partijen bij de cao gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten hebben op 20 december 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Op 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimum uurloon tot 13,27 euro. Als gevolg hiervan wordt het salarisgebouw op een aantal punten aangepast. Het aangepaste salarisgebouw kent naast een aanloopschaal vier schalen op basis waarvan de kernfuncties worden beloond. Deze vier salarisgroepen hebben een verbeterd perspectief ten opzichte van het salarisgebouw 2023, de maximumsalarissen van de salarisgroepen zijn met ingang van 1 januari 204 met vier prestatieperiodieken verhoogd.
  • De salarissen van de meeste werknemers worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met zo’n 4-5 procent, in individuele situaties oplopend tot zo’n 11 procent tot maximaal 17 procent, afhankelijk van de salarispositie in het salarisgebouw 2023.
  • Met ingang van 1 juli 2024 worden de bedragen in het salarisgebouw en de salarissen nogmaals met ten minste 2,5 procent verhoogd.
  • Daarnaast ontvangen werknemers die op dat moment langer dan een jaar in dienst zijn in december 2024 een eenmalige uitkering die afhankelijk van de duur van het dienstverband kan oplopen tot 1 procent van het jaarsalaris.

Tegemoetkoming reiskosten

De tegemoetkoming reiskosten woning-werk wordt met ingang van januari 2024 verhoogd van 0,15 euro naar 0,17 euro per kilometer.

Tegemoetkoming stagematerialen

De tegemoetkoming stagematerialen wordt met ingang van 1 januari 2024 omgezet in een tegemoetkoming voor stagiaires.

Maaltijdvergoeding

Er wordt met ingang van 1 januari 2024 een maaltijdvergoeding bij het werken tijdens koopavonden ingevoerd ten bedrage van maximaal 7,50 euro.

Werkingssfeer cao

Ook wordt de tekst van de werkingssfeer van de cao met ingang van 1 januari 2024 geactualiseerd aan de veranderende vormen van ondernemerschap in de branche. Zo wordt naast fysieke verkoop ook de digitale verkoopvorm opgenomen en worden situaties van verkoop aan de eindgebruiker via de groothandel onder de werkingssfeer van de cao gebracht.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu