Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Detailhandel in Bloemen en Planten

Gepubliceerd op 2022-11-17

De partijen bij de cao Detailhandel in Bloemen en Planten hebben op 13 oktober 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2023 worden de bedragen van salarisschaal A verhoogd met 10,15 procent naar 11,16 euro per uur.
  • De bedragen van de salarisschalen B tot en met F worden per 1 januari 2023 verhoogd met 4 procent.
  • Per 1 juli 2023 worden de bedragen van de salarisschalen A tot en met F verhoogd met 2 procent.

Indien de wettelijke verhoging van het minimumloon per 1 juli 2023 leidt tot een hoger wettelijk minimumuurloon (dan 11,16 euro + 2 procent = 11,38 euro) dan zal dat hogere wettelijk minimumuurloon wordt toegepast in schaal A.

Op 1 januari 2023 en 1 juli 2023 worden ook de bovenschalige salarissen van de werknemers aangepast met resp. 4 procent en 2 procent.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. De leden hebben ingestemd met het resultaat, dus zijn de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu