Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat Groen, Grond en Infrastructuur

Gepubliceerd op 2021-12-03

De partijen bij de cao Groen, Grond en Infrastructuur hebben op 24 november 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 2 procent. 
  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 1 procent. Per 18 juli 2022 bij 4-wekenloon.
  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 2 procent.
  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 1 procent. Per 17 juli 2023 bij 4-weken loon.

Vergoedingen
De bereikbaarheidsvergoeding, de vergoeding voor werkkleding en de vergoeding voor huisvestiging wordt per 1 januari 2023 als volgt aangepast:

  • Bereikbaarheidsvergoeding € 12,90
  • Werkkleding € 3,70
  • Huisvesting € 6,90

Reiskosten en reistijden
De afstandsvergoeding voor woon-werkverkeer wordt met ingang van 1 januari 2022:

  • 5-10 km dagvergoeding € 1,90
  • 11-15 km dagvergoeding € 4,18
  • 16 km of meer € 0,19 per km.

De reistijdenvergoeding van artikel 53 lid 1 cao komt te vervallen.

Duurzame inzetbaarheid

Uitbreiding Seniorenregeling
Vanaf 1 januari 2022 kan de werknemer drie jaar voorafgaand aan het bereiken van de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd 60% gaan werken met behoud van 85% van het loon. Opbouw van pensioen vindt plaats over 85% van het loon. Werkgever ontvangt tweemaal de dagvergoeding. Bij deelname aan de uitgebreide seniorenregeling bouwt de werknemer geen dienstverbanddagen als bedoeld in artikel 59 lid 3 cao op. Overige voorwaarden zijn gelijk aan die van de huidige seniorenregeling. De uitgebreide seniorenregeling wordt afgesproken voor vier jaar met einddatum 31 december 2025 met uitloop.

Onaangename uren
Het wordt mogelijk om deze onaangename uren op te nemen in tijd of in te zetten voor verlofsparen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu