Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Groothandel in Bloemen en Planten afgewezen

Gepubliceerd op 2023-08-31

Op 15 augustus 2023 heeft de onderhandelingsdelegatie van de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO Groothandel in Bloemen en Planten.

Inmiddels hebben de leden van de vakbonden tegen het eindbod gestemd. Hiermee is het eindbod van de werkgevers afgewezen.

In de week van 11 september 2023 gaan CAO-partijen verder praten in een poging alsnog tot een nieuwe CAO te komen.

   
   

Eindbod cao Groothandel in Bloemen en Planten

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Groothandel in Bloemen en Planten hebben op 15 augustus 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 september 2023 worden de bruto salarissen en de salarisschalen met 100 euro nominaal per maand verhoogd naar rato van de parttimefactor.
  • Per 1 januari 2024 worden de salarissen en salarisschalen met 2 procent verhoogd
  • Per 1 juli 2024 worden de salarissen en salarisschalen met 1 procent verhoogd. 
  • Tevens worden per 1 januari 2024 nieuwe verhoogde salarisschalen ingevoerd. Bij de invoering van het nieuwe loongebouw per 1 januari 2024 wordt het salaris van elke werknemer opnieuw ingedeeld in de nieuwe salarisgroep.

De indeling in de nieuwe salarisgroep en eventuele toepasselijke persoonlijke toeslag wordt voor 1 februari 2024 schriftelijk aan de werknemer medegedeeld.
De leeftijdsschalen worden per 1 januari 2024 met 10 procentpunt verhoogd.
De eindejaaruitkering in 2023 zal eenmalig met 100 euro bruto worden verhoogd naar rato van de parttimefactor.

Reiskosten woon-werkverkeer

De huidige vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer van 0,05 euro per km wordt in maximaal 3 stappen verhoogd naar 0,22 euro per km, te weten: per 1 september 2023 + 0,06 euro (totaal minimaal 0,11 euro p/km), per 1 augustus 2024 + 0,06 euro (totaal minimaal 0,17 euro p/km) en per 1 augustus 2025 + 0,05 euro (totaal maximaal 0,22 euro p/km).

Implementatie wet Toekomst Pensioenen

Voorts zullen cao-partijen gedurende de looptijd van de nieuwe CAO overleggen over de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen en waar mogelijk aanpassingen effectueren voor de sector ten aanzien van de toepassing van de franchise in de premieheffing.

Downloads

In de downloads vindt u de volledige tekst van het eindbod en een uitleg wat de loonsverhogingen betekenen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu