Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel bloemen en planten

Gepubliceerd op 2021-10-19

De partijen bij de cao Groothandel Bloemen en Planten hebben op 22 september 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De schaalsalarissen en feitelijke salarissen worden zowel per 1 maart 2022 als per 1 maart 2023 verhoogd met 2 procent. 
  • Daarnaast worden de minimum en de maximum schaal per 1 maart 2022 met 1 procent verhoogd.

Reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2022 wordt een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ingevoerd voor werknemers die met eigen vervoer naar het werk komen. De vergoeding bedraagt 5 cent per km tot een maximum reisafstand van 30 km enkele reis, waarbij de vergoeding ook over de eerste 10 km geldt.

80-90-100 regeling
Afgesproken is dat per 1 januari 2022 de bestaande 80-90-100 regeling met 1 jaar wordt vervroegd van AOW -6 naar AOW -7. De werknemer heeft recht op deelname aan deze regeling mits deelname strekt tot het behoud van zijn duurzame inzetbaarheid in het bedrijf.

Aanpassingen van de pensioenregeling aan nieuwe wet- en regelgeving
Voorts streven CAO-partijen ernaar om per 1 januari 2024 overeenstemming te bereiken over de aanpassingen van de pensioenregeling aan nieuwe wet- en regelgeving en zullen daarbij de huidige thans bestaande franchise, premie en premieverdeling betrekken.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu