Terug naar Kennisbank

LEO

Gepubliceerd op 2020-10-08

De partijen bij de cao LEO hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Zie kaders.

De vergoedingen worden met dezelfde verhogingen verhoogd. Daarnaast wordt in de functiegroep B de functieschaal 0 en 1 geschrapt.

Naast de bestaande 38-urige werkweek zal per 1 januari 2021 de mogelijkheid van een 40-urige werkweek worden ingevoerd. In de CAO wordt een aparte loontabel voor 40 uur opgenomen.

Duurzame inzetbaarheid

In het kader van Duurzame inzetbaarheid kunnen werknemers vanaf 60 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd (met een maximum van 8 jaar) gebruikmaken van de seniorenregeling. Hiertoe wordt de premieheffing per 1 januari 2021 weer ingevoerd (0,1 en 0,2 procent (indicatie)). Deze premie wordt vanaf 1 januari 2021 50-50 verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Naleving cao

Verder stellen Cao-partijen een commissie in die een reglement gaat uitwerken om de naleving van de CAO te bevorderen.

Naam cao

De naam voor de cao LEO (landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen) wordt gewijzigd naar CAO Groen Grond en Infrastructuur.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu