Terug naar Kennisbank

LEO

De partijen bij de cao LEO hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd tot het einde van het jaar, 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 juli:*
+ 1,85%
* Voor weekloners geldt de verhoging per 14/7.

Verdere afspraken

Afgesproken is dat de Regeling Onwerkbaar Weer wordt aangepast om dubbele aanspraak te voorkomen; de werkgever mag tijdens deze regeling geen derden inschakelen voor hetzelfde werk.

In de huidige situatie is het moeilijk om met zekerheid te kunnen voorspellen hoe de bedrijven zich ontwikkelen. De zorg is uitgesproken dat ook in het Loonwerk de gevolgen van de corona-pandemie voelbaar zullen worden; alleen is niet bekend in welke omvang. Zeker is dat de gevolgen niet voor elke onderneming gelijk zullen zijn.

Gelet hierop is afgesproken om in september van dit jaar te starten met de CAO-onderhandelingen 2021, waarin onderwerpen als seniorenregeling, ontwikkeling van vakmensen, naleving van de CAO in de bedrijven etc. op de agenda zullen staan.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu