Terug naar Kennisbank

Schilders

Gepubliceerd op 2020-05-06

mei 2020

Praktische afspraken cao Schilders

De cao-partijen bij de cao Schilders hebben een aantal praktische afspraken gemaakt in verband met de huidige coronacrisis. In dit nieuwsbericht zetten we deze afspraken voor u op een rij.

Uitstel beoordelingsgesprekken

In de cao is opgenomen dat voor het al dan niet toekennen van een tredeverhoging in het loongebouw van de cao Schilders, er vóór week 25 van het kalenderjaar een beoordelingsgesprek plaats moet vinden. In deze crisisperiode is dat echter niet voor alle bedrijven mogelijk. Daarom hebben de partijen afgesproken dat dit mag worden uitgesteld, met de periode dat de “intelligente lock down” in Nederland van kracht is.
Een bedrijf dat hiervan gebruik wil maken moet tijdig en gemotiveerd hiervoor een verzoek doen bij de cao-partijen (dispensatie). Op de website van OnderhoudNL is hiervoor een formulier te vinden.

Tredeverhoging wel gewoon per week 25

Ondanks een mogelijke uitstel van beoordelingsgesprekken gaat de eventuele tredeverhoging wel gewoon per week 25 in. Dit kan dus met terugwerkende kracht zijn.

Vakantie

Partijen roepen werkgevers en werknemers op om, indien gewenst, goed overleg te voeren over de komende vakantieperiode. Het kan zijn dat de werkgever aan de medewerkers vraagt om een vastgestelde vakantieperiode te verschuiven, maar het kan ook zijn dat medewerkers door de omstandigheden genoodzaakt zijn om hun vakantie te verschuiven. “Deze tijd vraagt om incasseringsvermogen, creativiteit, bereidheid tot aanpassing en onderling begrip van de werkgever en van de medewerker(s). Om het voor elkaar fatsoenlijk en beheersbaar te houden is het goed als werkgever en medewerker(s) met elkaar om tafel gaan om gezamenlijk goede afspraken te maken over het opnemen van vakantie, of juist het doorwerken tijdens de reguliere vakantieperiode omdat de werkzaamheden dat vereisen”

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu