Terug naar Kennisbank

Technische Groothandel

Gepubliceerd op 2020-02-09

Onderhandelingsresultaat cao technische groothandel

Februari 2020

De partijen bij de cao Technische Groothandel hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In de achterliggende weken heeft u wellicht het nieuws meegekregen over de acties die er zijn gevoerd. De RMU heeft voor u de situatie gevolgd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. De tekst van het resultaat is nog niet openbaar, wanneer deze bekend is zullen wij die ook met u delen.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 30 september 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Loonsverhogingen*:

• 1 april 2020: 3%
• 1 oktober 2020: 2%
• 1 april 2021: 1,5%
• 1 oktober 2021: 1,5%
• 1 januari 2022: 2%
• 1 juli 2022: 1%.

*Ondernemingen mogen bovengenoemde loonstijgingen verrekenen met de toegepaste WTG-loonadviezen van 2019 en 2020, dan wel eigen varianten hierop.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu