Terug naar Kennisbank

Sociale werkvoorziening

Gepubliceerd op 2021-07-07

De partijen bij de cao Sociale Werkvoorziening hebben op 25 juni 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Bij de berekening van het loon in de Sociale werkvoorziening zijn twee zaken van belang. De loon-prijsontwikkeling (LPO) en de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). De LPO is voor het jaar 2021 vastgesteld op 2,16 procent. De stijging van het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2021 0,96 procent.

Tijdelijke regeling eerder kunnen stoppen met werken

CAO-partijen zijn het eens geworden over een tijdelijke regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.
Voor werknemers die willen doorwerken tot aan het pensioen maar minder uren willen werken is er een nu al een seniorenregeling op 60 en 62 jaar voor. In de nieuwe CAO komt een mogelijkheid bij: vanaf 64 jaar kunnen werknemers ervoor kiezen om 2/5 korter te kunnen gaan werken (een extra dag minder, bovenop de huidige 62-jarige regeling). Die extra dag minder werken kost 7,5 procent van het brutoloon, maar de pensioenopbouw loopt voor 100 procent door.

Extra week vakantie kopen

Voorts komt er een mogelijkheid om een week extra vakantie te kopen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu