Terug naar Kennisbank

Sociale werkvoorziening

juni 2019

Principeakkoord cao sociale werkvoorziening

De partijen bij de cao sociale werkvoorziening hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.

Lonen

Als u het minimumloon verdient, dan krijgt u in juli 2020 en januari 2021 de wettelijke verhoging van het minimumloon. Het percentage van deze verhoging is op dit moment nog niet bekend.

Als u meer verdient dan het wettelijk minimumloon, geldt het volgende. U krijgt dan in juli 2020 ook de loonsverhoging volgens de Wet minimumloon, maar in januari 2021 gaat het loon, op grond van de Loon Prijs Ontwikkeling, structureel nog verder omhoog. Die verhoging wordt als volgt berekend: de stijging als gevolg van de prijsontwikkeling, min de stijging van het WML die in juli 2020 al is gegeven. De verhoging van het loon is voor medewerkers die meer verdienen dan het minimumloon dus nog afhankelijk van de prijsontwikkeling in 2020. 

Koffie- en theevergoeding

Er is afgesproken dat u per 1 juli 2020 geen koffie- of theevergoeding meer aan uw werkgever hoeft te betalen. Op sommige werkplaatsen was dit nog het geval. Per 1 juli 2020 is dit, wanneer de leden van de vakorganisaties instemmen, verleden tijd.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu