Terug naar Kennisbank

Supermarkten

Gepubliceerd op 2020-01-01

Onder de cao Supermarkten vallen:

  • cao voor de Levensmiddelen
  • Branche cao Vereniging Grootwinkelbedrijf Levensmiddelen (VGL)

Verder te noemen cao Supermarkten.

________________________________________________________________

januari 2020

Cao Supermarkten

CNV heeft met de werkgevers bij de cao Supermarkten een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij. FNV is geen partij bij dit onderhandelingsresultaat.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 31 december 2019: +2,5%

Daarnaast ontvangen de werknemers in maart 2020 een eenmalige uitkering van 1,6 procent.

Minimale oproeptermijn

In de cao is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de oproeptermijn, genoemd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans, in te korten. Voor erbijbaners en hulpkrachten wordt de oproep- en of intrekkingstermijn één dag in plaats van vier dagen. Voor de overige medewerkers geldt een oproep- en of intrekkingstermijn van vier dagen, tenzij werknemers onderling diensten wisselen of zelfstandig aanpassen of als er sprake is van roosterwijzigingen als gevolg van omstandigheden die de werkgever niet vooraf had kunnen weten.

Verder wordt de definitie van de hulpkracht/erbijbaner aangepast. Dit wordt in de nieuwe cao omschreven als ‘iedere werknemer die in de regel niet meer dan 12 uur per week of 48 uur per loonperiode van vier weken dan wel 52 uur per maand werkzaam is’.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu