Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao Supermarkten

Gepubliceerd op 2021-11-15

Onder de cao Supermarkten vallen:

  • cao voor de Levensmiddelen
  • Branche cao Vereniging Grootwinkelbedrijf Levensmiddelen (VGL)

Verder te noemen cao Supermarkten.
____________________________________________________________

De werkgevers bij de cao Supermarkten hebben eind oktober een eindbod neergelegd. Inmiddels hebben meer dan de helft van de leden van de vakbonden met dit eindbod ingestemd. Daarmee is de cao nu definitief.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 3 jaar, met terugwerkende kracht van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd van deze cao worden de salarissen met 9% verhoogd. De opbouw verschilt voor VGL ten opzichte van LMB.

VGL

 
2,5% per 1 februari 2021 (periode 2 2021)  
1,5% per 1 december 2021 (periode 13, 6 december 2021)  
2,5% per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022)  
1% per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023)  
1,5% per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)  
   
LMB  
4% per 1 december 2021 (periode 13, 6 december)  
2,5% per 1 juni 2022 (periode 6, 23 mei 2022)  
1% per 1 maart 2023 (periode 3, 27 februari 2023)  
1,5% per 1 juli 2023 (periode 7, 19 juni 2023)  
   

Zondagswerktoeslag

De toeslag voor werk op zondag wordt per 1 januari van 100 naar 50% teruggebracht, voor alle medewerkers in de sector. Uitzondering daarop is dat medewerkers die nu op zondag werken (en dit ook blijven doen), hun toeslag behouden gedurende 3 jaar. Per 1 januari 2025 geldt voor iedereen dezelfde toeslag, namelijk 50%.


Regeling Vervroegd Uittreden
Medewerkers die 40 jaar in dienst zijn kunnen 1 jaar voor de AOW datum stoppen met werken en gebruik maken van de regeling vervroegd uittreden (RVU). De werkgevers willen dat echter alleen mogelijk maken als een medewerker die 40 jaar bij één werkgever heeft gewerkt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Binnenkort zal de nieuwe cao ondertekend worden.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu