Terug naar Kennisbank

Verzekeringsbedrijf

Gepubliceerd op 2020-01-01

Onderhandelingsresultaat cao verzekeringsbedrijf

Januari 2020

De partijen bij de cao Verzekeringsbedrijf hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 februari 2020:
+ 3,25%

Duurzame inzetbaarheid

Afgesproken is invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid onder andere door het invoeren van een vitaliteitsregeling. In deze regeling wordt opgenomen dat medewerkers daarvan gebruik kunnen maken als zij minimaal zeven jaar in dienst zijn (en eens per zeven jaar). Cao-partijen vinden het belangrijk dat werknemer het initiatief neemt om met de werkgever het gesprek aan te gaan over zijn motivatie en de wijze waarop het verlof bijdraagt aan zijn vitaliteit. Het verlof bedraagt twee maanden waarbij de werknemer in de eerste maand 70% van het salaris ontvangt en de tweede maand 40%. In de
periode van het vitaliteitsverlof wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet. De medewerker kan vakantiedagen inzetten om het salaris in deze periode aan te vullen of het verlof te verlengen naar drie maanden.

Werkgroepen pensioen en functies

Er wordt een werkgroep ingesteld die advies geeft over een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor demotie en arbeidsmarkttoeslagen.

Voorts wordt een werkgroep ingesteld die advies uitbrengt over de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en de CDC-regeling in relatie tot renteontwikkelingen.

De inhoud van het onderhandelingsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. De tekst van het onderhandelingsakkoord kunt u hier downloaden.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu