Terug naar Kennisbank

Achter de bank schuiven

“Ik had zelf natuurlijk nogal wat vragen vanwege deze situatie en heb de jurist van de RMU alle documenten doorgestuurd die ze nodig had.” Als Peter na meer dan tien jaar ervaring in zijn laatste functie te horen krijgt dat er ontslag aankomt, is het ‘alle hens aan dek’. Hij schakelt de RMU in.

Foto: iStock

 

Na de HAVO kiest Peter als vervolgopleiding voor de MEAO en rondt ook deze opleiding af. Op dat moment overweegt hij om verder te studeren. Peter denkt hierbij aan de opleiding SPD en andere boekhoudkundige en/of administratieve opleidingen. Want in die richting ziet hij zijn toekomst voor zich. Alles afwegend besluit Peter om te gaan werken via een uitzendbureau. In de loop van de jaren volgt hij vanaf dat moment regelmatig cursussen en trainingen die aansluiten bij zijn werk.


Uitzendbureau

Via het uitzendbureau zet Peter ruim 20 jaar terug de eerste stap in zijn loopbaan, hij start op de afdeling boekhouding bij een middelgroot bedrijf. In korte tijd doet hij bij een aantal bedrijven ervaring op. Peter: “Bij diverse bedrijven heb ik voor periodes van 2 tot 6 weken archiefwerkzaamheden en allerlei ondersteunende taken verricht. Bij de derde werkgever waar ik terechtkwam ben ik uiteindelijk na een jaarcontract in vaste dienst gekomen.”

Bancair systeem

Bij deze werkgever, een financieel dienstverlener, vervult Peter jarenlang een breed administratief takenpakket, tot hij na zo’n vijf jaar zich in zijn werk bezig gaat houden met het onderhouden van diverse bancaire systemen. Peter: “In die periode werkte ik in de functie van medewerker klant en depotbeheer en hield me onder andere bezig met het controleren van prijscouranten in verband met nieuwe fondsen en opties. Verder had ik als taak het invoeren en controleren van openingskoersen en slotkoersen en de invoer en controle van nieuwe fondsen en opties in een bancair systeem.”

Veranderingen

Ondertussen verandert er het nodige in de financiële wereld en dus ook bij zijn werkgever. Peter en zijn collega’s krijgen te horen dat er een reorganisatie aankomt. Iedereen krijgt een gesprek en Peter hoort dat hij herplaatst zal worden. Na enkele gesprekken en een proefperiode werkt hij vervolgens op een andere afdeling. Hij krijgt daar een aantal specifieke deeltaken. Peter doet dit werk jarenlang met plezier samen met enkele collega’s. Terugkijkend: “In die periode is er in de taakverdeling best het nodige geschoven tussen afdelingen en heb ik ook diverse leidinggevenden gehad. Ik moet zeggen dat ik met alle veranderingen en ontwikkelingen die er waren, mijn werkgever wel als een sociale werkgever ervaren heb. Over het algemeen heb ik het goed naar mijn zin gehad en prettig kunnen werken, zeker de laatste jaren.”

 

"Vanuit dat gegeven heb ik te horen gekregen dat het goed was als ik eens om mij heen ging kijken naar een andere baan, omdat mijn werk op den duur zou verdwijnen.”


Wolken

Toch verschijnen er ruim tien jaar later wolken aan de horizon. Peter: “Er waren verschillende factoren die maakten dat het voor mij spannend werd. Als eerste was duidelijk dat veel werkzaamheden op den duur geautomatiseerd zouden gaan worden op mijn afdeling. Vanuit dat gegeven heb ik te horen gekregen dat het goed was als ik eens om mij heen ging kijken naar een andere baan, omdat mijn werk op den duur zou verdwijnen.”
Maar dat was het niet alleen. Peter heeft in die periode een interim-leidinggevende die verantwoordelijk is voor zowel Peters’ afdeling als een andere afdeling en die de afdelingen tegen het licht houdt. Peter: “Eerder had ik al een gesprek gehad met mijn leidinggevende en werd mij verteld dat ik niet goed functioneerde. In dat gesprek werd duidelijk dat men dit eigenlijk al langer vond. Ik kreeg diverse tips aangereikt om mijn functioneren op peil te brengen. Daarmee ben ik ook aan de slag gegaan.” Hij doet dit niet alleen. Peter wordt begeleid door een outplacementbureau en heeft daar gesprekken met een coach om aan zijn functioneren te werken.

Ontslag

Peter: “Na verloop van tijd had ik weer een gesprek met mijn leidinggevende en mijn coach. De conclusie die ik te horen kreeg, was dat ze vonden dat ik te weinig progressie had geboekt in mijn ontwikkeling. Zelf keek ik daar iets anders tegenaan en dat heb ik toen ook aangegeven. In dat gesprek werd mij uiteindelijk verteld dat ze niet door wilden gaan met mij. Ik zou ontslag krijgen.”
De situatie voelt dubbel aan. Aan de ene kant doen de reacties van zijn collega’s hem goed. Peter ervaart betrokkenheid en schrik bij zijn collega’s als zij horen dat Peter moet vertrekken. Zijn leidinggevende toont na het moeilijke gesprek ook het nodige begrip en meeleven. Peter: “Hij wilde mij na het gesprek zelfs thuis afzetten, maar dat hoefde voor mij niet. Ondertussen vloog het me wel aan.” Dat is de andere kant van de medaille: het gaat wel om zijn baan en inkomsten. Daarover spreekt Peter kort daarna ook met iemand van Juridische Zaken en zijn leidinggevende. Centraal in dat gesprek stond: “Hoe nu verder?”

Gesprekken

Meerdere gesprekken volgen. Op dat moment heeft Peter de RMU al ingeschakeld. Peter: “Ik had zelf natuurlijk nogal wat vragen vanwege deze situatie. Ik heb mijn situatie voorgelegd aan de RMU en kreeg een vaste jurist. Aan haar heb ik alle documenten doorgestuurd die ze nodig had. Zij is daarmee aan de slag gegaan en heeft al mijn stukken doorgenomen.” Vervolgens heeft Peter regelmatig telefonisch contact met zijn jurist, om dingen helder te krijgen, vragen te beantwoorden en samen de situatie door te spreken. Voor Peter geeft dit veel duidelijkheid over zijn situatie en daardoor weet hij ook waar hij aan toe is. Peter: “Op een gegeven moment is er na contacten over en weer met mijn werkgever een concept vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Die hebben we samen doorgenomen en zo zijn we tot de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst gekomen, waar zowel mijn werkgever als ik ons in konden vinden.” De uitkomst van het traject is dat Peter vrijgesteld wordt van werk met doorbetaling van loon vanaf de tekening van de vaststellingsovereenkomst tot 4,5 maanden later. Peter: “Aansluitend op die 4,5 maand kon ik gebruik maken van een WW-uitkering. Die heb ik toe aangevraagd en inmiddels ontvang ik alweer een hele tijd een WW-uitkering.”

Sollicitaties

Praktisch is Peter in zijn ervaring goed geholpen. Maar daarmee is niet alles gezegd: “Ik kon de zaken op een gegeven moment gelukkig wat meer overdragen en loslaten doordat ik zag dat de RMU de zaken oppakte en mijn jurist wist waar ze mee bezig was. De situatie bleef echter wel knagen, dat merkte ik wel heel goed aan mijzelf. Ontslag na zoveel jaar, hoe onvermijdelijk het op een gegeven moment ook is, doet wel heel veel met je!” Hij vervolgt: “Dat merk ik ook nu alles achter me ligt en ik alweer heel wat sollicitaties de deur uit heb gedaan. Ik ben vanaf dat ik thuis zat gaan solliciteren en het valt natuurlijk niet mee als je dan steeds weer een afwijzing ontvangt. Maar, ik blijf het proberen en probeer positief te blijven.”

Toekomst

En ondertussen zit Peter ook niet stil: “Ik volg nu bijvoorbeeld een training ‘Succesvol naar werk’ van het UWV en misschien komt daar nog iets uit voort. Dat hoop ik. Verder heb ik wel een passend aanbod gekregen van het UWV in een andere sector, maar dat is tijdelijk. Daarnaast heb ik sinds mijn ontslag ook nog twee cursussen gevolgd.” Op deze manier investeert Peter in zijn toekomst en hoopt hij binnen afzienbare tijd weer een passende, administratieve functie op te kunnen pakken.

  • Tips van Diane

  1. Blijf werken aan je persoonlijke ontwikkeling. In 20 jaar tijd verandert er veel. Heb oog voor deze veranderingen en speel hierop in door de juiste scholing te volgen.
  2. Betrek je werkgever bij je persoonlijke ontwikkeling. Vaak neemt de werkgever hierin initiatief, maar mocht dat niet zo zijn, dan is het van belang zelf initiatief te nemen. Welke organisatorische veranderingen zijn te verwachten en wat is er nodig om hierin mee te kunnen gaan?
  3. Solliciteren is één van de zwaarste “banen” die je kunt hebben. Het kost veel tijd en veel emoties. Een weekplanning kan helpen om structuur aan te brengen in de week, op tijd op te staan, tijd te blokken voor sollicitatie-activiteiten en ook tijd te nemen voor overige zaken zoals klusjes thuis en ontspanning.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu