Terug naar Kennisbank

'Een goed contract redde mijn zaak.'

Door omstandigheden waagt Jolien de sprong in het diepe en begint ze haar eigen onderneming. Met veel plezier gaat ze aan de slag. Dan krijgt ze te maken met een klant die maar niet betaalt. Haar lidmaatschap van de RMU levert haar voor de tweede keer in haar leven de juiste ondersteuning op. 

Foto: iStock

Na haar diplomering aan de middelbare school is het voor Jolien niet meteen duidelijk wat ze wil. Na wat korte omzwervingen start ze een opleiding aan de interieuracademie. Op het moment dat ze ziet wat deze opleiding te bieden heeft is het voor haar duidelijk: hier ligt mijn toekomst. Via een versneld programma rondt Jolien de opleiding af en gaat ze aan de slag bij een bedrijf dat zich richt op interieurdesign in monumentale panden. Haar specialisatie is textiel en behang terugbrengen naar de stijl waarin de panden oorspronkelijk zijn ingericht. Dik vijf jaar werkt ze bij deze werkgever. Jolien: “Helaas ben ik daar op een vervelende manier vertrokken en heb ik in de afronding van mijn werkzaamheden gebruik gemaakt van de juridische ondersteuning van de RMU. Daardoor is mijn ontslag uiteindelijk op de juiste wijze afgewikkeld en heb ik ook een mooi bedrag meegekregen”. Op dit kruispunt in haar arbeidsleven besluit Jolien voor zichzelf te beginnen en haar expertise als zelfstandige aan te bieden. Al snel heeft ze werk.

Opdracht

Jolien: “Eén van mijn eerste opdrachtgevers was een particulier met een monumentaal pand. Aanvankelijk had ik enige aarzeling, want er waren ook al collega’s aan het werk geweest en dat leek niet allemaal goed verlopen te zijn. Het was echter een mooie opdracht en uiteindelijk ben ik met deze opdrachtgever in zee gegaan”. Jolien doet dat niet zomaar: “Vooraf heb ik een contract opgesteld waarin ik heel helder heb verwoord wat er van mij verwacht kon worden en wat ik zou leveren. In dat contract heb ik zelfs vrij gedetailleerde bepalingen opgenomen over hoe te handelen bij contractbreuk. Het kostte wat moeite om dit rond te krijgen, maar uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan met een getekend contract als uitgangspunt”.

 

"Om sterker over te komen onderhield ik wel zelf het contact met mijn opdrachtgever, maar de deskundige en menselijke aanpak van de RMU op de achtergrond gaf me echt steun”

 


Facturen

Maandenlang werkt Jolien aan deze opdracht, maar na vier maanden en enkele verstuurde facturen gaat het toch knellen. Jolien: “Inhoudelijk was mijn opdrachtgever dik tevreden, maar de betaling op tussentijdse facturen liet op zich wachten. Dat was best spannend, want de uitgaven gingen wel gewoon door. Ik ben herhaalde malen achter mijn geld aangegaan, maar daarop kwam geen reactie. Ook niet op verzonden mails”. Met haar eerdere contacten en ervaringen met de RMU in gedachten belt Jolien de RMU. Jolien: “Het eerste advies was om de facturen nogmaals op te sturen. Daarnaast kreeg ik adviezen over wat ik wel, of juist niet moest doen en heeft de RMU mijn contract goed doorgenomen. Om sterker over te komen onderhield ik wel zelf het contact met mijn opdrachtgever, maar de deskundige en menselijke aanpak van de RMU op de achtergrond gaf me echt steun”.

Contractbreuk

In de patstelling die dan ontstaat is de conclusie onontkoombaar dat er sprake is van contractbreuk vanuit de opdrachtgever. Jolien: “In het contract was vastgelegd welke vervolgstappen ik zou kunnen zetten in geval van contractbreuk. In het uiterste geval zou dat de gang naar de rechter zijn. Maar er was nog iets anders: bij het aangaan van het contract was een korting afgesproken op mijn uurtarief, uitgaand van het afronden van de hele opdracht. Dat laatste werd nu onmogelijk en dus heb ik, naast de facturen voor geleverd werk, ook de herberekening van mijn tarief in rekening gebracht”. Daar had de opdrachtgever dus helemaal geen zin in en de boodschap is: ‘dat gaan we echt niet betalen’. Jolien: “Op dat moment is de RMU mij rechtstreeks gaan vertegenwoordigen en is er contact gelegd met mijn opdrachtgever om aan te tonen dat dit toch echt volgens contract was. Voor mij was het echt waardevol dat de RMU toen het stokje overnam, want voor mij als beginnend ondernemer was dit echt een zwaar traject. Ik merkte dat ik er ook emotioneel erg bij betrokken was en er gewoon doorheen zat. Wat kon ik doen als kleine zelfstandige?”

Energie

Ondertussen slokte deze opdracht zowel veel tijd als energie op. Jolien komt niet aan acquisitie toe, maar beseft dat ze dat wel moet doen: “In mijn vakgebied is er van alles te doen op het terrein van beurzen en dergelijke. Daarin moet je echt keuzes maken, maar ik had dat wat verwaarloosd. Uiteindelijk ben ik heel gericht op een bepaalde beurs gaan staan, al kostte me dat financieel het nodige, zeker omdat ik inmiddels al een half jaar mijn rekeningen niet betaald had gekregen. Die beurs heeft me toen daadwerkelijk een opdracht opgeleverd”. Jolien ervaart dat dit op het randje was: de financiële grens van haar onderneming was echt bijna bereikt. Jolien: “Door de bemiddeling van de RMU kwam alles in die periode in een stroomversnelling. Niet dat het zonder slag of stoot ging, maar uiteindelijk kreeg ik zowel mijn facturen betaald, als de compensatie voor de afgesproken korting op mijn uurtarief bij het volledig afronden van de opdracht. Daarmee was mijn financiële buffer weer hersteld”.

Vuistregels

Terugkijkend stelt Jolien heel voorzichtig dat ze deze situatie mee moest maken om als ondernemer rustiger te worden onder dit soort spannende hectiek. Jolien: “Tot vandaag ben ik blij dat ik alles contractueel zo goed had vastgelegd, maar gedurende al die maanden raakte ik toch geregeld in paniek. Het heeft mij extra alert gemaakt in het ondernemen”. Glimlachend: “Ik hanteer nu enkele vuistregels. Als eerste dat ik me ook echt op nieuwe klanten moet richten. Vervolgens dat ik het contact met mijn bestaande klanten moet onderhouden en als laatste dat ik mezelf goed moet indekken. Enerzijds door een goed contract, anderzijds door bijvoorbeeld afspraken over aanbetalingen”. Jolien is een ervaring rijker èn het is goed afgelopen, waardoor ze met nieuwe energie haar werk oppakt. Eén ding weet ze zeker: “In dit werk ligt nog steeds mijn toekomst!”

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu