Terug naar Kennisbank

Keuze

Voor Johanna zelf is het duidelijk: zij heeft er geen vertrouwen in dat het op het werk weer gaat worden zoals het was. Ze richt haar blik en energie liever op iets anders en gaat op zoek naar ander werk.

Keuze

Johanna staat op een kruispunt in haar arbeidzame leven: zoek ik een baan die aansluit bij mijn 20 jaar lange werkervaring, of waag ik de sprong naar het ondernemersbestaan? De keuze is nog niet gemaakt en het besluit nog niet genomen, maar met beide sporen is ze volop bezig. Johanna vertelt hoe het zover gekomen is.

Opleiding en werk

Johanna: “Na de middelbare school heb ik een sociale opleiding gevolgd. Mijn hart lag en ligt bij ‘iets met en voor mensen doen’. Via stageperiodes voor mijn opleiding ben ik in twee deeltijdbanen gerold. Ik kon aan de slag bij twee van mijn stageadressen”. Bij de ene werkgever kon ik vrij snel fulltime benoemd worden en zodoende ben ik daar aan de slag gegaan en ben ik gestopt met mijn andere werk. Ze ondersteunt in haar werk andere professionals. Dat dit bij haar past blijkt wel uit het feit dat ze bijna 20 jaar lang met plezier haar werk verricht. Johanna: “Mijn werk verveelde me totaal niet en zorgde voor genoeg afleiding. Op een gegeven moment heb ik nog een opleiding gevolgd waardoor ik meer bevoegdheden en ruimte kreeg in mijn werk. De professional die ik ondersteunde was daarbij veel meer op afstand bezig. Uiteindelijk is deze werkwijze weer ingetrokken omdat de overheid strakkere kaders stelde. Op zich begrijpelijk, maar toch”.

Spanningen

Helaas ontstaan er op een gegeven moment spanningen. Johanna is daar terughoudend over. Het gaat om samenwerkingsproblemen waarbij meerdere mensen betrokken zijn. Dit legt in de praktijk een schaduw over het werk en Johanna moet zich na verloop van enige tijd ziek melden. Johanna: “Door de oplopende spanningen en mijn ziekmelding heb ik de bedrijfsarts gesproken. Die gaf van zijn kant aan dat ik dit zo niet trekken zou. Gelijktijdig heb ik contact gezocht met de RMU voor allerlei praktische zaken, dingen waarop ik moest letten en zo. Bijvoorbeeld over het Plan van Aanpak rond mijn verzuim waarin ik, net als de werkgever, ook van mijn kant allerlei zaken moest benoemen en beschrijven. Ik had daar totaal geen ervaring mee. Via internet kan je best dingen achterhalen, maar ik heb gemerkt dat het waardevol is als je je vragen over dit soort zaken aan een deskundige kunt voorleggen én je dan gerichte antwoorden terugkrijgt”.

Begeleiding

Johanna is duidelijk positief over de begeleiding die ze in die periode krijgt van de jurist van de RMU. “Ik heb behoorlijk veel contact gehad met de RMU; telefonisch, via de mail, maar ook tijdens gesprekken met mijn werkgever. Ik heb in dat traject ervaren dat er iemand voor me was, naast me stond en me met kennis van zaken een steun in de rug gaf bij moeilijke beslismomenten”. Ze vervolgt: “De jurist van de RMU adviseerde me in de eerste periode van ons contact om intern met iemand anders te gaan werken. Dat leek mij inderdaad een goede insteek. Helaas stond de directie daar niet voor open. Toen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om weg te gaan. Al met al heb ik, mede door de contacten met de RMU, alles goed af kunnen wegen. Uiteindelijk heb ik zelf de keuze voor vertrek gemaakt, dat kan een ander niet voor me doen. Maar, het was een weloverwogen besluit” .

Loopbaantraject

De ziekmelding en de gesprekken daarover monden uit in vervolgstappen. De leidinggevende van Johanna heeft als eerste insteek om te kijken of terugkeer in de eigen functie mogelijk is. Er wordt een budget vanuit de werkgever afgesproken en Johanna gaat gesprekken aan met een loopbaancoach. Aanvankelijk betrekt ze daar de jurist van de RMU bij zodat ze alles naderhand nog goed door kan spreken en ze zeker weet dat ze geen dingen over het hoofd ziet. In de gesprekken met de loopbaancoach, met de werkgever en de RMU wordt in eerste instantie voor een route gekozen waarin Johanna andere taken kan vervullen. Even weg uit de spanning die er nog steeds is rond haar eigen functie, maar toch gericht bezig zijn met dagelijks werk. Johanna: “In die periode heb ik me, ook naar mijn teamleider toe, goed uit kunnen spreken. Maar, voor mij ontbrak de grond en het vertrouwen om de draad weer op te pakken. Met elkaar hebben we toen afgesproken dat ik via de werkgever een loopbaantraject kon volgen, gericht op een baan in een andere organisatie.

Outplacement

Nadat Johanna aangegeven heeft haar blik naar buiten te richten, verandert de richting van het loopbaantraject in een outplacementtraject. Johanna: “Mijn jurist heeft ook in dat traject contact gehad met mijn werkgever en zo is er een voor beide partijen goede vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. In de periode voor de afronding van mijn dienstverband kon ik me zo, vrijgesteld van werk en met behoud van salaris, richten op een toekomst elders”. Dit laatste blijkt best lastig te zijn voor Johanna. Ze beseft dat als ze iets anders wil gaan doen, dit het juiste moment is om die keuze te maken. Maar wat dat dan wordt, weet ze niet goed. Enerzijds kijkt ze nog steeds terug op een periode met mooi werk en was de inhoud van haar werk haar nooit teveel. Wat dat betreft is het zo gek nog niet om gelijksoortig werk te zoeken. Haar huidige sollicitaties zijn ook daarop gericht. Anderzijds heeft ze een brede interesse en is ze recent een heel andere opleiding gaan volgen. Daarin kan ze een heel andere kant van zichzelf ontwikkelen. In die richting kan ze in de toekomst mogelijk als zelfstandige aan de slag. Johanna is eerlijk: “De inhoud van dat werk trekt me zeker ook wel, maar of het ondernemerschap iets is voor mij, dat weet ik niet goed. Ik heb toch wel bepaalde zekerheden nodig”. Wél vindt ze het een plus dat ze als ZZP’er gewoon lid kan blijven van de RMU en als ondernemerslid eveneens gericht advies kan vragen. In dat geval over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt.

Tijd

Hoewel Johanna gericht rondkijkt en daadwerkelijk solliciteert, is de druk om snel ergens aan te haken nog beperkt. Een noodsprong is gelukkig niet nodig. Natuurlijk wil ze snel volop aan de slag. Hoe eerder, hoe liever. Na haar ontslag is ze dan ook aan het werk gegaan in een tijdelijke vacature en ze heeft in vervolg daarop inmiddels een tweede contract, zij het dat dit nog een oproepcontract is. Johanna: “En ook daarbij heb ik de RMU om advies gevraagd: even een check van het voorgestelde contract en gericht meedenken rond een aantal vragen die ik had”.

Tips van Henrieke:

  1. Neem bij belangrijke besluiten in lastige situaties - zoals het besluit om afscheid te nemen - voldoende tijd om na te denken over je eigen mening. Kun je er echt achter staan dat je deze beslissing neemt?
  2. Schakel de hulp in van loopbaanbegeleiding bij je zoektocht naar ander werk
  3. Trek tijdig aan de bel bij oplopende spanningen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu