Terug naar Kennisbank

Onverwacht ontslag

Foto: iStock

Twee weken heeft Pieter zonder werk gezeten en inmiddels, een jaar later, heeft hij alweer enkele maanden een vast dienstverband in een functie waarin hij het best naar zijn zin heeft. In de jaren daarvoor had hij echter niet kunnen bedenken dat het zo zou lopen.

Op de middelbare school en tijdens zijn HEAO studie heeft Pieter een duidelijke droom waarvoor hij wil gaan: werken bij een bank. Welke bank weet hij ook. Als klap op de vuurpijl lukt het hem vervolgens om daar te starten na zijn studie. Pieter: “Bij de bank heb ik drie keer een half jaarcontract gekregen en daar kijk ik positief op terug. Gelijktijdig zag ik ook aankomen dat dit het niet voor de lange termijn zou worden.” Pieter stelt z’n wensen bij en oriënteert zich op andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hij gaat aan de slag in de commerciële binnendienst bij een bedrijf dat een breed scala aan artikelen levert binnen de non-profitsector. Daar werkt hij een jaar, om vervolgens zijn vleugels uit te slaan binnen een totaal andere markt.

 

"Dan krijgt hij de vraag voorgelegd om eens goed op een rijtje te zetten wat zijn sterke en minder sterke punten zijn."

 

Sterke punten

Pieter: “Eigenlijk ben ik in dat bedrijf via een kruiwagen terecht gekomen. De functie waaraan zij aanvankelijk dachten is het niet geworden en ik mocht me gaan richten op specifieke producten bestemd voor de Duitse markt. Inmiddels is dat uitgebreid naar andere landen, maar daar ben ik niet gericht mee bezig geweest.” Pieter werkt een kleine vier jaar met veel plezier in deze functie. Dan krijgt hij de vraag voorgelegd om eens goed op een rijtje te zetten wat zijn sterke en minder sterke punten zijn. Het bedrijf ziet wel perspectief in hem en hij kan vervolgens aan de slag op de sales-afdeling als medewerker Bedrijfseconomische zaken. Pieter: “Het was een internationaal opererend bedrijf en ik kwam terecht op een afdeling waar nog twee collega’s werkten, de één was chef en had de verantwoordelijkheid voor de commerciële kant. M’n andere collega richtte zich meer op de administratieve processen en zelf was ik verantwoordelijk voor ondermeer de nacalculatie.

Verantwoording

Pieter werkt enkele jaren onder supervisie van zijn collega en heeft maandelijks een gesprek met één van de directieleden. Daarin legt hij verantwoording af over zijn werk. Jaar in, jaar uit is dit steeds naar tevredenheid. Na enkele jaren krijgt hij de hint dat hij op onderdelen best zelfstandiger mag worden en meer op eigen benen mag staan. Pieter pakt deze handschoen op en toont initiatief. Hij bespreekt dat geregeld met zijn leidinggevende. Pieter: “Doordat ik anders ging kijken, zag ik ook meer de dingen die in de praktijk anders konden. Soms stond dit lijnrecht tegenover de insteek van mijn collega. Ook die dingen besprak ik in de maandelijkse gesprekken.”
Er volgt een veranderslag binnen het bedrijf en er wordt hard gewerkt aan de verbetering van diverse verouderde processen. Pieter krijgt een deeltaak in het doorvoeren van de verbetering van de ICT-processen. Hij concludeert daarbij dat daarin in het begin zeker ook wat kinderziektes zaten, waardoor er fouten in rapportages slopen. Dat wordt voortvarend opgepakt en de maanden rijgen zich aaneen waarin Pieter zijn werk verricht binnen dit bedrijf.

 

"Kort daarna volgt een functioneringsgesprek en lijkt de wereld ineens veranderd."

 

Functioneren

Op het moment dat hij alweer bijna 10 jaar werkzaam is bij deze werkgever krijgt hij de wacht aangezegd. Pieter: “Zoals ik al zei had ik iedere maand een verantwoordingsgesprek. Daarin geen onvertogen woord, al leerde ik door de tijd heen natuurlijk bij en maakte ik wel eens fouten in mijn werk. Dat was echter te overzien voor wat betreft de tevredenheid over mijn functioneren”. Hij gaat die zomer na een extra drukke periode met vakantie en komt met nieuwe energie terug. Kort daarna volgt een functioneringsgesprek en lijkt de wereld ineens veranderd: “Het lijkt wel alsof er gewacht is op de toenmalige verandering van wetgeving rond ontslagen. Zonder dat er enig dossier was of er zaken benoemd waren over mijn functioneren kreeg ik tijdens het gesprek die donderdag te horen dat het bedrijf niet verder met me wilde in mijn huidige functie. Na het weekend zou wel gekeken worden wat het vervolg zou zijn.” Pieter vraagt door, maar krijgt voor zijn gevoel alleen maar ontwijkende antwoorden. Het komt er op neer dat het vertrouwen in hem is opgezegd. Daarmee kan hij naar huis. Pieter: “Op dat moment heb ik raad gevraagd aan familie met een juridische opleiding, heb ik elders juridisch advies ingewonnen, maar heb ik ook de RMU benaderd”. Dit laatste was op dat moment voor hem een lastige: “Ons gezin was in de periode daarvoor uitgebreid, we moesten toch onze uitgaven wat beperken en ik had er voor gekozen om mijn lidmaatschap van de RMU op te zeggen. Ik had voor mezelf iets van ‘Ik werk nu bijna 10 jaar bij deze werkgever, dat zit wel goed, hier kan ik wel op bezuinigen’. Aldus gedaan, maar na mijn ervaringen kan ik iedereen alleen maar adviseren: ‘Zorg dat je lid bent en blijft van een vakbond’. Voor mij is het dat na deze ervaring alleen maar meer dan waard. ” Pieter wordt direct weer lid en is blij dat hij een aantal zaken uit handen kan geven.

Schorsing

Ondertussen heeft Pieter bij zijn werkgever te kennen gegeven dat hij zijn functie graag terug wil en dus niet akkoord kan gaan met het besluit van de werkgever. Op dat moment krijgt hij te horen dat hij voorlopig geschorst wordt in afwachting van de gesprekken hierover. Hij krijgt een functie op een andere afdeling. Pieter: “Daarvan wist ik dat die opgeheven zou worden, dat was de medewerkers op die afdeling al aangezegd. Lastig, want van familie kreeg ik het advies mee dat ik ‘overal open voor moest staan, maar nergens mee akkoord moest gaan’. Wat was wijsheid? De hulp en adviezen die ik daarin van de RMU kreeg, heb ik als fantastisch goed ervaren.”

Goede raad

Goede raad was in dit geval niet duur: “Met mijn verstand had ik wel scherp dat dit niets meer zou worden, maar gevoelsmatig had ik daar veel moeite mee. Het was gewoon oneerlijk wat hier gebeurde. Er kwam wel een aanbod voor een afkoopregeling, maar dat deed geen recht aan de situatie. Ik was meteen wel m’n vaste baan kwijt”. Pieter zet in op twee sporen: samen met de RMU bespreekt hij allereerst wat haalbaar is. Dat levert hem uiteindelijk een afkoopregeling op van een aantal maandsalarissen. Pieter: “Met dank aan de RMU, maar ik mag toch ook zeggen dat ik in het hele verloop de leiding van God ervaren heb!”. Daarnaast kijkt hij om zich heen naar ander werk. Dat laatste komt in een stroomversnelling als iemand uit zijn netwerk hem op basis van z’n CV elders onder de aandacht brengt. Pieter: “Binnen enkele dagen was dat rond, met behoud van mijn salaris, eigenlijk te snel gewoon. Maar na het tweede gesprek, enkele dagen daarna, heb ik toch ja gezegd. Daarvan heb ik ook geen spijt gehad en na een halfjaar contract ben ik inmiddels al weer een tijdje vast in dienst en heb ik nota bene inmiddels ook al een loonsverhoging gekregen!

Tips van Thamar:

  1. Wees alert tijdens functioneringsgesprekken. Ben je het niet eens met de inhoud van het gespreksverslag? Onderteken deze dan niet voor akkoord en geef schriftelijk aan wat er niet juist is.
  2. Een werkgever kan een werknemer niet zomaar in een andere functie plaatsen. Win zo snel mogelijk juridisch advies in als dat toch gebeurt. 
  3. Onderteken niet klakkeloos documenten die de werkgever voorlegt, maar neem ze rustig door en geef er dan - indien nodig- reactie op.
  4. Sta open voor wijzigingen en denk mee. Als je zelf ziet dat een bepaalde functie niet (meer) haalbaar is, bespreek dan met de werkgever welke mogelijkheden er volgens jou zijn.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu