Terug naar Kennisbank

Bijstand

Wanneer heb ik recht op Algemene Bijstand?

Als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Daarnaast moet u 18 jaar of ouder zijn, in Nederland wonen en niet in de gevangenis of huis van bewaring zitten. U mag ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering of voorziening.

Wanneer heb ik onvoldoende inkomen?

Als uw gezamenlijk inkomen lager is dan de bijstandsnorm. Het inkomen en vermogen van de persoon waar u mee samen woont, zoals uw echtgenoot, of een gezamenlijke huishouding mee voert, telt mee. Door uw gemeente wordt het (gezamenlijke) inkomen aangevuld tot het maximale bedrag aan bijstand waar u recht op heeft.

Maakt het uit hoe hoog mijn vermogen is?

Ja, de gemeente berekent uw vermogen aan de hand van uw waardevolle bezittingen, zoals spaargeld en een eigen huis en uw schulden. Heeft u meer vermogen dan de wettelijke grens om bijstand te kunnen krijgen, dan moet u eerst uw vermogen “opeten”. Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand.
Meer informatie over de vermogensgrens en de hoogte van de bijstandsuitkering vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand 

Waar vraag ik een bijstandsuitkering aan?

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u zich eerst inschrijven als werkzoekende bij het UWV via www.werk.nl . Vervolgens ziet u of u uw bijstandsuitkering ook aan kunt vragen via werk.nl. of dat u deze bij uw gemeente moet aanvragen. Dat verschilt namelijk per gemeente.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu