Terug naar Kennisbank

Mijn collega's willen volgende week staken. Hoe ga ik daar als OR-lid en als christen mee om?

Mijn collega’s willen volgende week donderdag hun werk neerleggen voor een beter loon. Hoe ga ik hier als christen mee om?  

Als we staken staan we op tegen God en tegen onze naaste die over ons gesteld is (5e gebod). Dat is zelfhandhaving in plaats van God en onze naaste te dienen. Het gaat dan vaak om ons eigen gewin, een deelbelang of materieel voordeel. En hoe legitiem het opkomen voor belangen ook is, de wijze waarop dat gebeurt is net zo goed van belang. Ook dat heeft met Bijbelse normen en waarden te maken. 

Staken staat tegenover de doelen waar we als RMU voor staan en die wij proberen te dienen, namelijk:  

  • De eer van God door Hem gehoorzaam te zijn in Zijn leefregels; 

  • Het heil van onze naaste; om het goede voor de ander te bevorderen; 

  • De voorziening in ons levensonderhoud; 

  • De opdracht de aarde volgens Gods ordening te bouwen en te bewaren. 

Wat moet ik doen bij een staking? 

Stap 1 

Meld u bij een staking zo spoedig mogelijk bij de werkgever als werkwillige en deel mee dat u geen lid bent van een bij de staking betrokken vakbond en om principiële redenen niet aan de staking mee kunt doen. 

Stap 2 

Bevestig uw mededeling aan uw werkgever dat u bereid bent te werken. Doe dit schriftelijk, bij voorkeur per aangetekende brief. Een voorbeeldbrief is aan te vragen bij de RMU. 

Stap 3 

Uw werkgever moet zich inspannen u elders binnen de onderneming werk te laten verrichten als dat als gevolg van de staking onmogelijk is op uw eigen werkplek. Verzoek direct (door middel van een aangetekende brief) overgeplaatst te worden naar een andere werkplek waar niet gestaakt wordt. 

Stap 4 

Indien dat niet mogelijk is en u wordt naar huis gestuurd, vraag dan de werkgever om een schriftelijke verklaring. Uit deze verklaring moet blijken dat u zich op het werk heeft gemeld, maar dat u door omstandigheden buiten uw schuld verhinderd bent om te werken.   

Stap 5 

Eventueel zou u een WW-uitkering aan kunnen vragen als de staking langer gaat duren, maar of deze verstrekt zal worden, is zeer de vraag. De kans daarop is groter als u in het bezit bent van een verklaring van uw werkgever zoals genoemd in stap 4. 

Stap 6 

Indien u door de staking in grote financiële moeilijkheden terecht komt, kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het werkwilligenfonds van de RMU. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u telefonisch aanvragen bij de RMU. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu