Terug naar Kennisbank

Mijn werknemer wil een cursus volgen. Ben ik verplicht om alles te vergoeden op basis van de nieuwe wet die per 1 augustus is ingegaan?

U bent niet verplicht om alle cursussen te vergoeden. Voor de verplíchte scholing op grond van de wet of de toepasselijke cao geldt wel dat u als werkgever de kosten moet vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en arbeidsvoorwaarden. Hierbij kunt u denken aan een BHV-cursus, een VCA-cursus,o.i.d 

En ook scholing die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, dient te worden vergoed. Verder moet het mogelijk zijn dat deze cursus tijdens werktijd wordt gevolgd, die werktijd is arbeidstijd.  

Twijfels over bovenstaande? Of wilt u weten voor welke opleidingen u nog wel een studieovereenkomst vast kunt leggen? Neem contact op met de RMU, zodat wij met u mee kunnen kijken wat er wel en niet mogelijk is.  

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu