Terug naar Kennisbank

Moet ik mijn (parttime) werknemer compenseren voor de feestdagen?

Zo richting het einde van het kalenderjaar, komen er weer verschillende feestdagen aan. Dat roept nogal eens vragen op vanuit zowel werkgevers als werknemers. Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich twee jaar terug over de volgende vraag uitgesproken. Is er sprake van een verboden onderscheid op grond van arbeidsduur als je (als werkgever) geen compensatie verleent voor parttimers bij wie erkende feestdagen op een roostervrije dag vallen. Met andere woorden: moet je een werknemer die alleen op woensdag en vrijdag werkt compenseren voor het feit dat de komende feestdagen op andere dagen vallen?

In deze casus bij het Europees College werkt een vrouw 35 uur per week op dinsdag tot en met vrijdag. In verhouding zijn veel feestdagen op maandag, dus daar profiteert de werkneemster niet van. Zij vraagt de werkgever om hier rekening mee te houden. De werkgever doet dat niet en vindt dat zij alle medewerkers gelijk behandelt door niemand compensatie te geven. Maar is dat ook echt gelijk behandelen? Het College oordeelt dat er sprake is van onderscheid en dat dit niet objectief gerechtvaardigd is. Dat feestdagen vaak op maandag vallen, kan nadelig zijn voor parttimers. Als werkgever moet je hier rekening mee houden. Maar hoe?

Een oplossing zou het invoeren van een jaarurensysteem kunnen zijn. Iedere werknemer krijgt dan naar rato van het aantal uren dat wordt gewerkt, hetzelfde aantal vrije (feest)dagen. Dat kan overigens (omgekeerd) voor werknemers die alleen op maandag werken, het nadeel hebben dat ze voor feestdagen vakantie-uren moeten inzetten. Volgens het College is dat dan weer geen probleem.

Samengevat: gelijk behandelen klinkt eenvoudig, maar leidt soms tot een ongelijk resultaat. Komt een werknemer bij u met het argument dat hij in verhouding veel minder voordeel heeft van de feestdagen, doe dat dan niet te makkelijk af en kijk er samen serieus naar. Is de uitkomst onderaan de streep inderdaad onredelijk voor de werknemer? En is dat over twee, drie of vijf jaar ook zo? Overleg dan voor een passende oplossing.

Hulp daarbij nodig? U kunt ons altijd bellen, we denken graag met u mee!Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu