Terug naar Kennisbank

Heeft de MR invloed op de benoeming van een nieuwe directeur op school?

Het antwoord is volmondig: ja. De MR heeft een stevige invloed via het adviesrecht. Nu wist u dat waarschijnlijk wel, maar wat veel mr-leden niet weten is dat dit adviesrecht heel ruim moet worden opgevat.

Het betekent dat ditadviesrecht niet alleen geldt bij de benoeming van een directeur, maar ook als er een interim-directeur wordt ingehuurd, of een directeur van een andere school wordt gedetacheerd. En dit adviesrecht geldt ook als het niet gaat om een directeur, maar om een locatieleider of een teamleider die feitelijk "de hoogste baas" op de werkvloer is.

Iedere functionaris die in de ogen van de ouders de schoolleider is, kan alleen benoemd worden nadat door de MR advies is uitgebracht. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu